ALTERNATIVNE STVARNOSTI FILIPA K. DIKA

Ključne reči: Filip K. Dik, američka književnost, naučna fantastika, alternativne stvarnosti

Apstrakt

Naučnofantastična proza Filipa K. Dika bavi se problematikom autentičnostistvarnosti i ontološkog pluralizma kroz jedinstvene teorije i mehanizme funkcionisanja, koje je Dikrazvio na osnovu ličnih saznanja o alternativnim stvarnostima, toku vremena, simulacijama i kognitivnimprocesima, koji imaju veoma značajnu ulogu u percepciji stvarnosti. Dikovo stvaralaštvoopisuje potragu za istinom i ukazuje na potencijalnu lažnost stvarnosti, koja može da predstavlja samokonstrukt, iluziju u brojnim nivoima neautentičnog, a koji se mogu prozreti tek kada se zanemareopšteprihvaćene kategorije iskustva prostora i vremena, čime se otvara mogućnost da se stekne uvidu pravu stvarnost, skrivenu iza vela obmana, iluzija i snova. U procesu traganja za istinom, Dik pokazujeda celokupna struktura na kojoj je izgrađena poznata, objektivna stvarnost, ne počiva na čvrstimosnovama, već na simulacijama, simulakrumima, paranoji, neizvesnosti, korporativnim uticajima,potrošačkoj kulturi, masovnoj proizvodnji i ontološkom pluralizmu. Dik je prikazao kako izgledakada se pojave pukotine u iluziji autentične stvarnosti, kada više različitih stvarnosti dođu u kontakt ikada jedna stvarnost zameni drugu. Međutim, uklanjanje jednog vela obmane ne znači da iza njega nepostoji još jedan, pa traganje za istinom često završi u lavirintu brojnih, nestabilnih stvarnosti.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci