Izdavač

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

Za izdavača

Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekanica

 

Uređivački odbor

dr Milivoj Alanović

dr Aleksandra Blatešić

dr Mihajlo Fejsa

dr Milan Gromović

dr Vladimir Gvozden

dr Bojana Kovačević Petrović

dr Lazar Milentijević

dr Nataša Milićević

dr Katalin Ozer

dr Milica Pasula

dr Zoran Paunović

dr Virđinija Popović

dr Anžela Prohorova

dr Bolgarka Sabo Laki

dr Laura Spariosu

dr Gordana Štrbac

dr Eva Toldi

dr Nevena Varnica

dr Ivana Živančević Sekeruš

 

Inostrani članovi Uređivačkog odbora

dr Florina-Marija Baćila (Temišvar)

dr Luka Badini Konfalonijeri (Torino)

dr Balaž Geza (Budimpešta)

dr Karmen-Ćerasela Darabuš (Baja Mare)

dr Boris Dudaš (Rijeka)

dr Ksenija Đorđević Leonar (Monpelje)

dr Emilio H. Galjardo-Saborido (Sevilja)

dr Renate Hansen-Kokorus (Grac)

dr Valerio Kordiner (Rim)

dr Eva Kovolik (Hale, Vitenberg)

dr Ljudmila Liptakova (Prešov)

dr Marija Negroni (Buenos Ajres)

dr Agneš Klara Pap (Budimpešta)

dr Antonio Romano (Torino)

dr Ana Samardžić (Poznanj)

dr Egor Sartakov (Moskva)

dr Marian Sloboda (Prag)

dr Đurđa Strsoglavec (Ljubljana)

 

Glavni i odgovorni urednik

dr Tamara Valčić Bulić

 

Zamenica urednika

dr Jasna Uhlarik

 

Sekretar Uređivačkog odbora

dr Milan Gromović, naučni saradnik