ULOGA POEZIJE U POST-TEATRU MILENE MARKOVIĆ

Ključne reči: monolog, poezija, postdramsko, postmoderno, teorija

Apstrakt

U prvom delu rada teorijski se razmatraju postmoderno pozorište i odrednica„postdramsko”. Uz književno-istorijski pregled razvoja modernog teatra i karakteristika koje su uticalena estetiku savremene drame, posebna pažnja se pridaje monologu. Drugi deo rada su analizedramskih tekstova Milene Marković, iz kulturološke, filozofske i lingvističke perspektive. Na krajuse tematika i građa replika i monologa dovode u vezu sa poezijom spisateljice, a istovremeno seispituje i pojava žanrovskog sinkretizma.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci