KOSMIČKI HOROR, GOTSKO TELO I TEKST: H. F. LAVKRAFTOVA „SENKA NAD INSMUTOM”

Ključne reči: Lavkraft, kosmički horor, gotsko telo, degeneracija, gotske lokacije

Apstrakt

„Senka nad Insmutom“, priča u kojoj atmosfera sudbonosne strave funkcioniše kao motor koji goni čitaoce dalje, jedna je od Lavkraftovih najznačajnijih priča o degeneraciji, pošto se užasne stvari dešavaju stanovnicima Insmuta, kao i naratoru, sve u saglasnosti sa teorijom o gotskom telu, najvećim delom zasnovanoj na delima Mihaila Bahtina i Julije Kristeve. Gradić Insmut, koji je istorijski zasnovan, trošan i u ruševinama i po Frojdu protivprirodan, predstavlja savršeno mesto za monstruozne pojave koje se u njemu dešavaju, pa tako stvara sumornu i zlokobnu viziju sveta u kome je nevažnost i suvišnost ljudskih bića u skladu sa Lavkraftovim konceptom i filozofijom kosmičkog horora.
Objavljeno
23. 12. 2013.
Broj časopisa
Sekcija
Članci