ТИРАНИЈА ВЕЛИЧИНЕ – КУЛЕ БЛИЗНАКИЊЕ КОД ДЕЛИЛА

Ključne reči: Светски трговински центар (Куле близнакиње), дуопол, дуалан град, неместо

Apstrakt

Рад се бави мотивом Светског трговинског центра односно Кула близнакиња срушених 2001. године, у романима савременог америчког писца Дона Делила. У његовим делима насталим пре терористичког напада куле се у више наврата појављују као амблем Њујорка и савременог капитализма, али и као симбол егзистенцијалних и емоционалних стања јунака и као место дешавања; њихов изглед и намена, њихов положај и функција у друштвено-економској и симболичкој равни живота града предмет су разговора и вредносних ставова неколиких Делилових јунакиња. Начин на који су приказане и контекст у који се те, готово искључиво женске представе о кулама смештају, показују Делилово критичко ангажовање на демистификацији иконичних места и идеологија које таква места и чине иконама савременог света. Логика и стратегија удвајања, копирања, серијске производње, које куле оваплоћују, јесу предмет Делилове романескне анализе имагинарних и симболичких ефеката капитала и њему подређене технологије у савременом друштву. Слика Кула близнакиња у романима Играчи (1977), Мао II (1991) и Подземље (1997) осветљена је из угла Бодријарове теорије о дуополу, Кастелсове концепције дуалног града и Ожеове антропологије неместа (non-lieu).
Broj časopisa
Sekcija
Članci