СУДБИНА ДОШЉАКА У ДРАМИ <em>БЕОГРАДСКА ТРИЛОГИЈА</em> БИЉАНЕ СРБЉАНОВИЋ

Ključne reči: дошљак, интелектуалац, емиграција, неприлагођеност, асимилација

Apstrakt

У раду се кроз интерпретативно-аналитички и компаративни метод тумачи драма Биљане Србљановић Београдска трилогија с нагласком на судбину и мотив дошљака. Приступајући драми са литерарног аспекта, а ослањајући се на лично читалачко искуство, у раду се долази до закључка о уметничкој вредности, актуелности и универзалности ове драме.
Broj časopisa
Sekcija
Članci