ELEMENTI PANK FILOZOFIJE U "BETONSKOM VRTU" IJANA MAKJUANA

Ključne reči: 1970-e, nihilizam, antiautoritarnost, antiintelektualizam, pank rok

Apstrakt

Svrha ovog rada je istraživanje elemenata pank filozofije u "Betonskom vrtu" Ijana Makjuana. Polazeći od premise da nihilizam, antiautoritarnost i antiintelektualizam predstavljaju pogodno uopštavanje osnovnih načela pank pokreta, u radu se traga za ovim načelima i ona se  identifikuju, kako u ambijentu, tako i u protagonistima Makjuanove fikcije. Premda je roman bio objavljen na vrhuncu pank pokreta u Ujedinjenom Kraljevstvu, Makjuanova fikcija, ne samo da metaforički predstavlja trenutno stanje stvari, već čini i iskorak u budućnost, navodeći precizne razloge za dezintegraciju pokreta, okrivljujući nezrelost i nemaštovitost njegovih pristalica, koji su simbolično predstavljeni u liku četiri protagonista bez roditelja.
Objavljeno
23. 12. 2013.
Broj časopisa
Sekcija
Članci