КРИТИКЕ О БОШКУ ТОКИНУ У КОНТЕКСТУ ЗЕНИТИЗМА

Ključne reči: Бошко Токин, зенитизам, часопис Зенит, авангарда, критичка мисао

Apstrakt

У раду се анализирају критички прикази у којима је писано о Бошку Токину као припаднику авангардног правца зенитизам. Изворни текстови излажу се најпре према хронолошком критеријуму, а потом се тематски деле у четири целине – критике о Токину као сараднику зенитизма и његовог гласила, критике о Токину као потписнику зенитистичког манифеста и иступа из покрета, критике о Токиновим текстовима који су изашли у часопису Зенит и критике о Токиновим зенитистичким текстовима у страним књижевностима. Према томе се запажа у којим је годинама највише писано о Токину у контексту зенитизма, који је сегмент пишчевог зенитистичког рада највише обрађиван, са ког аспекта и од којих аутора. Закључује се да је однос критике према зенитистичком раду Бошка Токина аналоган критичкој мисли о авангардној књижевности уопште.
Broj časopisa
Sekcija
Članci