КАЛОРИЈЕ ИЗ <em>СРПСКОГ КУВАРА</em> НА ТРПЕЗИ <em>ПОП ЋИРЕ И ПОП СПИРЕ</em>

Ključne reči: Стеван Сремац, Поп Ћира и Поп Спира, Јеротеј Драгановић, Српски кувар, фактоцитати

Apstrakt

Кухиња Сремчевих јунака у Поп Ћири и поп Спири место је разоткривања. На примерима онога што се кувало у пишчевој „књижевној” кухињи показаћемо да је српски реалиста, наизглед наивно али суштински тачно, гастрономским метафорама и поређењима проговорио о аутентичим емоционалним стањима и ситуацијама у којим је сучељавао своје јунаке, хумором разоткривајући људску природу која се изнова саплитала о своје мане. Рафиниране гастрономске посластице биће илустроване аутентичним кулинарским рецептима из Српског кувара Јеротеја Драгановића, који се у роману помиње. У трећем делу рада, служећи се фактоцитатима (цитатима из живота српског реалисте), реконструисаћемо Сремчеве кулинарске навике.
Broj časopisa
Sekcija
Članci