АНАЛИЗА НЕПОЗНАТЕ ЛЕКСИКЕ ИЗ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Ključne reči: српски као нематерњи језик, лексикологија, лексичко-семантичка анализа, традиционална култура

Apstrakt

У овом раду анализира се непозната лексика из уџбеника Српски језик као нематерњи за први разред средње школе. Лексички материјал преузет је из текстова који се налазе у првом делу уџбеника Српски језик као нематерњи за први разред средње школе. Циљ овог рада је да прикаже лексичко-семантичку анализу непознатих речи и израза и речи из традиционалне културе.
Broj časopisa
Sekcija
Članci