PREDLOŠKO-PADEŽNE KONSTRUKCIJE SA SEMANTIČKOM KOMPONENTOM UNUTRAŠNJOSTI U SRPSKOM I SLOVENAČKOM JEZIKU

Ključne reči: predloško-padežna konstrukcija, unutrašnjost, lokalizacija, srpski jezik, slovenački jezik

Apstrakt

U radu se u sinhronom preseku opisuju predloško-padežne konstrukcije sa semantičkom komponentom unutrašnjosti u srpskom i slovenačkom jeziku. Primeri za analizu ekscerpirani su iz romana Borislava Pekića Besnilo na srpskom jeziku i njegovog prevoda na slovenački jezik Steklina. Cilj kontrastivnog opisa podsistema predloško-padežnih konstrukcija dvaju jezika jeste utvrđivanje sličnosti i razlika u konkretizovanju značenja lokalizacije u unutrašnjosti lokalizatora na paradigmatskom planu, dok su prevodni ekvivalenti analizirani na sintagmatskom jezičkom planu.
Broj časopisa
Sekcija
Članci