THE CHURCH SLAVIC ELEMENTS IN THE RUTHENIAN LANGUAGE

Ključne reči: церковнославянски язик, руски язик, язики у контакту, контактни лексеми

Apstrakt

Церковнославянски язик бул хасновани як литературни язик пред при-селєньом Руснацох до Бачки 1745. року. Церковнославянски охабел шлїди у руским язику иавтор ше у тей роботи занїма праве з тима шлїдами. Робота обезпечує приклади зоз церков-ней сфери (записнїки церковних одборох, духовни писнї, публикациї духовного змисту и др.)и описує нєшкайше хаснованє церковнославянского язика у грекокатолїцких церквох медзиРуснацами у Бачки и Сриму.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci