UZ PRVI BROJ ZBORNIKA ZA JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Apstrakt

Filozofski fakultet u Novom Sadu pokrenuo je novi časopis koji će objavljivatiradove iz oblasti jezika i književnosti, a izlaziće jednom godišnje. Ovaj novičasopis, zajedno sa već postojećim časopisima koje objavljuje Filozofski fakultet uNovom Sadu, pružiće dodatni stručni prostor autorima iz zemlje i inostranstva zapredstavljanje svojih orginalnih naučnih radova, preglednih članaka i prikaza pa savelikim zadovoljstvom pozivamo autore na saradnju.Od prispelih radova za prvi broj ovog časopisa odabrano je devetnaest radovakoji obuhvataju širok krug tema, od kontrastiranja pojedinih elemenata jezičkog sistemadva jezika (mađarskog i srpskog, engleskog i srpskog, engleskog i rumunskog,francuskog i srpskog, makedonskog i engleskog), preko proučavanja konkretnihtema povezanih sa pojedinim jezicima (na primer, sa slovačkim, rusinskim, nemačkim)i karakteristika funkcionalnih registara (novinarski stil), pa do radova iz oblastiknjiževnosti i književne kritike koji se bave poezijom, rodnim temama i poimanjimarealnosti i prikaza jedne važne edicije.U ime članova uređivačkog odbora, recenzenata i saradnika koji su dali velikidoprinos da se ideja o osnivanju ovog časopisa realizuje, izražavam uverenje daprilozi objavljeni u ovom broju predstavljaju vredne naučne i stručne doprinose, asamim tim i podsticaj za dalju saradnju.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci