ТЕРОР И ТЕРАПИЈА У ЛЕТУ ИЗНАД КУКАВИЧЈЕГ ГНЕЗДA: СЛИКЕ ЕЛЕКТРОКОНВУЛЗИВНЕ ТЕРАПИЈЕ У РОМАНУ КЕНА КИЗИЈА И ФИЛМУ МИЛОША ФОРМАНА

  • Милица Б. Сурла Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
  • Владислава С. Гордић Петковић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: електрошок терапија, контракултура, антипсихијатрија, технологија, приповедање, фокализација

Apstrakt

Роман Лет изнад кукавичјег гнезда, објављен пре више од шест деценија, одавно је стекао статус култног, барем када се говори о шездесетим годинама прошлог века у Сједињеним Америчким Државама. Како због своје књижевне вредности, тако и тематског и културолошког значаја, ово дело и даље поставља питања односа хуманог и механичког тако што преиспитује технолошке промене и њихов утицај на људско тело. Кизијев роман настаје као рефлексија ставова исказаних и у мноштву психијатријске, а посебно социјално-психијатријске литературе, те се стога овај рад бави анализом приказа електроконвулзивне терапије (ЕКТ) у роману Лет изнад кукавичјег гнезда и филмског остварења снимљеног по предлошку овог дела. Како бисмо, у светлу културноисторијског тренутка у коме се појављује најпре роман, а потом и филм, сагледали значај овог феномена, а самим тим и везу између електрошок терапије и поменута два наратива, потребно је најпре се осврнути на неколико значајних друштвених фактора, попут контракултуре шездесетих година, aнтипсихијатрије, ставова самог аутора романа, као и на деловање скупине под називом Веселе Шаљивџије (Merry Pranksters) чији је Кизи предводник. У оваквом теоријском оквиру и на основу анализе представљања примене ЕКТ-а може се закључити да је у приповедном свету романа терапија замењена терором. Другим речима, оно што доминира у оквирима оба наратива јесте борба појединца против ауторитарног поретка чији је основни инструмент управо машина која би требало да омогући опоравак, машина која подстиче развој страха и анксиозности, уместо да донесе оздрављење.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Студенткиња ДАС Језика и књижевности

Reference

Банковић, Н. Б. (2022). Механичко у роману „Лет изнад кукавичјег гнезда“. Баштина, 32(56), 123‒132.

Банчевић, И. (2009). Паноптикони и стаклена звона. Наслеђе, 6(14/2), 47‒62.

Божиловић, Н. (2005). Контракултура и хипи покрет. Годишњак за социологију, 1, 59‒81.

Гордић Петковић, В. (2009). Лудило и алтернативна нарација. Наслеђе, 6(14/2), 21‒29.

Gordić Petković, V. (2019). Alternativna istorija i strategije otpora populizmu u romanu Luzitanija Dejana Atanackovića. U Valić Nedeljković, D. (ured.), Mediji civilnog društva kao alternativa medijskom populizmu, senzacionalizmu i lažnim vestima (str. 151‒162). Novi Sad: Filozofski fakultet. Preuzeto 2.6.2022, sa https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-514-3

Dowman, J., Patel, A., & Rajput, K. (2005). Electroconvulsive Therapy: Attitudes and Misconceptions. The Journal of ECT, 21(2), 84–87. Preuzeto 2.6.2022, sa https://doi.org/10.1097/01.yct.0000161043.00911.45

Jayanti, V. (1999). Tripping. Channel 4.

Kellner, C. H. (2013). Electroconvulsive Therapy (ECT) in Literature. In Waxman, S., Stein, D., Swaab, D., & Fields, H. (Eds.), Progress in Brain Research, vol. 206 (pp. 219–228). Elsevier. Preuzeto 2.6.2022, sa https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63364-4.00029-6

Kiselyak, Ch. (1997). Completely Cuckoo: Making of "One Flew Over the Cuckoo’s Nest".

Kizi, K. (2018). Let iznad kukavičjeg gnezda, prev. Niketić, D. Beograd: Vulkan izdavaštvo.

Knapp, F. J. (1978). Tangled in the Language of the Past: Ken Kesey and Cultural Revolution. The Midwest Quarterly, 19.4, 398‒412. (2008). In Bloom, H. (Ed.), Ken Kesey’s "One flew over the cuckoo’s nest". Bloom’s Literary Criticism.

Kneeland, T. W., & Warren, C. A. (2008). Pushbutton psychiatry: A cultural history of electroshock in America (Updated paperbacked). California: Left Coast Press.

McDonald, A., & Walter, G. (2001). The Portrayal of ECT in American Movies. The Journal of ECT, 17(4), 264–274. Preuzeto 2.6.2022, sa https://doi.org/10.1097/00124509-200112000-00006

McDonald, A., & Walter, G. (2009). Hollywood and ECT. International Review of Psychiatry, 21(3), 200–206. Preuzeto 2.6.2022, sa https://doi.org/10.1080/09540260902747888

Munjiža, M. (2011). Istorijski razvoj psihijatrije: Istorija pristupa duševno poremećenom čoveku i shvatanja o duševnoj bolesti kroz istoriju i danas. Beograd: Službeni glasnik.

Opalić, P. (2005). Antipsihijatrija u socijalno-istorijskom kontekstu. Beograd: Institut za mentalno zdravlje.

Ripa, K. (2020). LIVE Kellyand Ryan. American Broadcasting Company.

Semino, E., & Swindlehurst, K. (1996). Metaphor and Mind Style in Ken Kesey’s "One Flew Over the Cuckoo’s Nest". Style, 30(1), 143–166.

Shorter, E., & Healy, D. (2007). Shocktherapy: A history of electroconvulsive treatment in mental illness. New Jersey: Rutgers University Press.

The British Broadcasting Corporation. (1986). The Beyond Within, the Rise and Fall of LSD.

Сен-Жан-Полен, К. (1999). Контракултура. Сједињене Америчке Државе, шездесете године: рађање нових утопија, прев. Трајковић, Ђ. Београд: Clio.

Forman, M. (1975). One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Warner Bros. Home Entertainment, United Artists.

Hauben, L., Goldman, B., & Kesey, K. (1997). One Flew Over the Cuckoo's Nest. Glasgow: Cinestore.

Cavallo, D. (1999). A fiction of the past: The sixties in American history (1st ed). New York City: St. Martin’s Press.

Wolfe, T. (1999). Theelectrickool-aidacidtest. New York City: Bantam Books.
Objavljeno
23. 05. 2024.
Sekcija
Članci