ЕРОТИЗАЦИЈА КЊИЖЕВНОСТИ У ПРИЧАМА МИЛОРАДА ПАВИЋА

  • Јована Б. Тодоровић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: еротска књижевност, еротизација књижевности, Милорад Павић, постмодернизам, интертекстуалност

Apstrakt

У раду се истражују еротске приче Милорада Павића у којима се као специфична одлика препознаје еротизација књижевности. Истраживачка пажња тако је усмерена на приче „Девет киша“, „Љубавна подука са острва Лезбоса“ и „Чекајући такси који нико није позвао“. Премда се Павићево дело већ деценијама показује као чест предмет истраживања, еротски аспект његове прозе остао је занемарен. У овим причама препознајемо тематизовање ероса уз поигравање са самом књижевношћу или пак њеним механизмима – писањем, версификацијом и читањем. У томе видимо јасно еротизацију књижевности, али и постмодернистичку употребу интертекстуалности, односно еротску интертекстуалност. Циљ рада јесте да укаже на присуство еротске интертекстуалности и еротизације књижевности у прозном опусу Милорада Павића, те да осветли значајно присуство ероса у његовој прози и тако допуни историју српске еротске књижевности.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Студент докторских студија

Истраживач-приправник

Reference

Ajdačić, D. (2011). Fantastička preobraženja tela u erotskoj prozi savremenih slovenskih autora Viničuk, Jastrun, Aćin, Goralik i Kuznjecov. Slavica Wratislaviensia, 153, 161‒169.

Bart, R. (1975). Zadovoljstvo u tekstu, prev. Aćin, Ј. Niš: Gradina.

Благојевић, Р. (2015). Ерос у Павићевим причама и Маркесовим романима (Фактор истог у речима различитог). У Марићевић, Ј. (уред.), Летеће виолине Милорада Павића, (стр. 144‒147). Нови Сад: Студентска асоцијација Филозофског факултета.

Дамјанов, С. (2012). Док ја пишем, постмодерна се дешава. Шта то беше српска постмодерна? (стр. 199‒205). Београд: Службени гласник.

Zelić, P. (2008). O zbirci erotske fantastike „Ugriz strasti“ i srpskoj žanrovskoj sceni. Ulaznica: časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, 41(211/212), 208‒215.

Jerkov, A. (2014). Pavićev integralni smisao. U Pavić, M, Poslednja priča (str. 201‒204). Beograd: Vulkan izdavaštvo.

Juvan, M. (2013). Intertekstualnost, prev. Stojanović Pantović, B. Novi Sad: Akademska knjiga.

Марићевић Балаћ, Ј. (2016). Барок у белетристичком опусу Милорада Павића (докторска дисертација). Нови Сад: Филозофски факултет. Преузето 25.06.2022, са https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7060/Disertacija6436.pdf?sequence=6&isAllowed=y.

Милаковић, И. (2008). Угриз страсти. Преузето 24.09.2022, са https://web.archive.org/web/20110819100538/ http://zivot.krstarica.com/c/razno/kultura/knjige/ugriz-strasti/

Негришорац, И. (2018). Прозорљиво око Милорада Павића. У Негришорац, И. (уред.), Милорад Павић: становник светске књижевности (стр. VII‒XXXVI). Нови Сад: Матица српска.

Павић, М. (2005). Љубавна подука са острва Лезбоса. Седам смртних грехова. Београд: Дерета.

Павић, М. (2008). Све приче. Београд: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава.

Павић, М. & Дамјанов, С. (2014). Писати са радошћу да се може волети то што се пише. Летопис Матице српске, 494(1/2), 147‒169.

Пилиповић, Ј. (2016). Ка лепоти: Еротолошко читање Сапфине поезије. Нови Сад: Академска књига.

Татаренко, А. (2014). Переплетіння текстуального і тілесного кодів у прозі сербських постмодерністів. U Matusiak, A. (ured.), Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia Tom 2: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, (str. 239‒248). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Objavljeno
23. 05. 2024.
Sekcija
Članci