ЖИВОТ НИ ПАОРСКИ НИ ГОСПОДСКИ

„Булка“ Вељка Петровића

  • Тања П. Којић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: булка, Вељко Петровић, земља, трагични конфликт, бескорисна љепота

Apstrakt

Рад се бави новелом „Булка“ Вељка Петровића. Кратка прича је подешена теми земље, познатој преокупацији овог приповједача војвођанске равнице. Судбину сеоске дјевојке Петровић је приказао у аналогији са пољском биљком булком, коју нико не воли и свако може да је повриједи и уништи. Петровићева антејска поетика огледа се у причи о дјевојци између тежачке и господске средине на непрегледној бачкој равници, која у себи носи обрисе митске приче о страдању и изгнанству. Базирана на сукобу личности и средине, Петровићева новела заузима врх његовог приповједног стваралаштва. У овом раду сагледаћемо новелу из више аспеката и указати на њен митски контекст, везу са ритуалом и обредом, говорићемо о мотиву фине и њежне љепоте као страшног недостатка у атмосфери салашарско-варошког живота, као и мотивима малог раста и љубоморе у непросвећеној средини.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Студенткиња докторских студија

Reference

ИЗВОРИ

Петровић, В. (1964). Сабране приповетке Вељка Петровића, књига четврта: Земља. Нови Сад: Матица српска.

ЛИТЕРАТУРА

Георгијевић, К. (1952). Књижевне студије и огледи. Нови Сад: Матица српска.

Глигорић, В. (1963). Огледи и студије. Београд: Просвета.

Гордић, С. (2000). Огледи о Вељку Петровићу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Јеремић, Д. (1985). Вељка Петровића поглед на свет. У Јерковић, Ј. (уред.), Дело Вељка Петровића (стр. 83‒101). Нови Сад: Матица српска.

Миловић, Р. (1975). Битне одреднице конфликта у „Булки“ Вељка Петровића. Повеља октобра: часопис за књижевност, културу, просветна и друштвена питања, 5(17), 41‒46.

Новаковић, Б. (1985). Вихорно раздобље. Нови Сад: Матица српска.

Пејовић, А. (1977). Живот и дело Вељка Петровића. Београд: Слово љубве.

Секулић, И. (2011). Вељко Петровић као приповедач. У Пековић, С. (уред.), Антологијска едиција Десет векова српске књижевности, књ. 52 (стр. 205‒224). Нови Сад: Матица српска.

Слијепчевић, П. (1980). Критика и публицистика: 1. Сарајево: Свјетлост.

Филиповић, В. (1980). Уметност Вељка Петровића. Приштина: Академија наука и уметности Косова.

Цветковић, Т. (1985). Слика булке у житном пољу код Вељка Петровића и њен културни контекст. У Јерковић, Ј. (уред.), Дело Вељка Петровића (стр. 291‒297). Нови Сад: Матица српска.
Objavljeno
23. 05. 2024.
Sekcija
Članci