ИСИДОРА СЕКУЛИЋ О ЛАЗИ КОСТИЋУ

  • Младен З. Ђуричић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: поезија, критика, фрагментарност, Лаза Костић, Исидора Секулић

Apstrakt

У раду се сагледава критичка делатност Исидоре Секулић, с намером да се истакне у којој мери је ова критичарка утицала на ревалоризацију песничког дела Лазе Костића. Фокус је стављен на текст под насловом „Лаза Костић“ (1941), који Исидора Секулић објављује поводом стогодишњице песниковог рођења, а нарочита пажња усмерена је на сегменте у којима се говори о песми Santa Maria della Salute, Костићевој фрагментарности и незавидном положају који је стекао у књижевним круговима почетком 20. века. Циљ рада је да осветли нераскидиву везу између пркосног песника и правдољубиве критичарке, те да покаже да је Исидора Секулић веома заслужна за то што Лазу Костића данас посматрамо као „изузетно песничко биће“ и истичемо као творца „најлепше и најскупље љубавне песме у српској књижевности“.

Reference

ИЗВОР

Костић, Л. (1909). Песме. Нови Сад: Матица српска.

ЛИТЕРАТУРА

Винавер, С. (2012). Заноси и пркоси Лазе Костића, прир. Тешић, Г. Београд: Службени гласник.

Деретић, Ј. (2007). Историја српске књижевности. Београд: Sezam book.

Ђуричић, М. (2021). Сведочанства Милана Савића о Лази Костићу. Serbian Studies Research, 12(1), 79–93.

Живковић, Д. (1991). Лаза Костић – песник XX века. Сомбор: Народна библиотека „Карло Бијелицки“.

Кашанин, М. (1925). Писци из Војводине пред рат, и после рата. Летопис Матице српске, 303(1), 39–44.

Кашанин, М. (1968). Прометеј (Лаза Костић) (стр. 66–100). Судбине и људи: огледи о српским писцима. Београд: Просвета.

Костић, Л. (2017). Преписка II, прир. Лесковац, М., Бујас, М., & Иванић, Д. Нови Сад: Матица српска.

Милосављевић, П. (1981). Живот песме Лазе Костића „Santa Maria della Salute“. Нови Сад: Матица српска.

Недић, Љ. (1929). Лаза Костић (стр. 105–132). Љубомир Недић, књ. 1, прир. Ћоровић, Б., & Недић, Б. Београд: Народна просвета.

Поповић, Р. (2009). Исидорина бројаница. Београд: Службени гласник.

Секулић, И. (1964а). Лаза Костић (стр. 270–290). Из домаћих књижевности II, прир. Лесковац, М. Нови Сад: Матица српска.

Секулић, И. (1964б). Фрагмент из рада о даху, па слуху и виду у поезији Његоша и Лазе Костића (стр. 367–372). Из домаћих књижевности II, прир. Лесковац, М. Нови Сад: Матица српска.

Чурчић, Л. (2001). Једно сећање Лазе Костића о Данилу, оцу Исидоре Секулић. Исидоријана: књижевни зборник, 7/8(10/11), 341–345.
Objavljeno
23. 05. 2024.
Sekcija
Članci