BIBLIOGRAFIJA DUŠANA KOVAČEVIĆA SA HRONOLOŠKI UREĐENIM PODACIMA O POZORIŠNIM PREMIJERAMA

  • Jovana N. Ranđelović
Ključne reči: Dušan Kovačević, bibliografija, pozorišne premijere

Apstrakt

Počev od sedamdesetih godina prošlog veka pa do danas teško je zamisliti pozorišni repertoar ijednog srpskog teatra na kome se ne nalaze naslovi Dušana Kovačevića. U pogledu satire i komike njegovo sveprisutno crnohumorno prikazivanje degradiranog društva poprima skoro normativni karakter. Stoga se cilj ovog rada ogleda u tome da ponudi pregled obimnog Kovačevićevog dela uključujući u to i podatke o pozorišnim premijerama do danas. Prvi deo rada biće posvećen bibliografskim podacima, dok će se u drugom delu rada naći pozorišne premijere sa podacima o gradovima i pozorištima u kojima su odigrane, uključujući u to i gradove na teritoriji cele bivše Jugoslavije.

##submission.authorBiography##

Jovana N. Ranđelović

Univerzitet u Novom Sadu

Filozofski fakultet

Reference

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1978/1979. 1981. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1979/1980. 1982. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1980/1981. 1982. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1981/1982. 1983. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1982/1983. 1984. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1983/1984. 1985. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1983/1984. 1985. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1984/1985. 1986. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1985/1986. 1987. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1986/1987. 1988. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1987/1988. 1989. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1988/1989. 1990. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1989/1990. 1991. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1990/1991. 1992. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1991/1992. 1993. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1992/1993; 1993/1994. 1995. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1994/1995; 1995/1996. 1997. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1996/1997. 1998. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1997/1998. 1999. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1998/1999. 2000. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 1999/2000. 2001. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 2000/2001. 2002. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak jugoslovenskih pozorišta: dramski repertoar za 2001/2002. 2003. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije i Crne Gore za 2002/2003. 2004. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije i Crne Gore za 2003/2004. 2005. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije i Crne Gore za 2004/2005. 2006. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije i Crne Gore za 2005/2006. 2007. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2006/2007. 2008. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2007/2008. 2009. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2008/2009. 2010. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2009/2010. 2011. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2010/2011. 2012. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2011/2012. 2013. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2012/2013. 2014. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2013/2014. 2015. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2014/2015. 2016. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2015/2016. 2017. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2016/2017. 2018. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Godišnjak pozorišta Srbije za 2017/2018. 2019. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Kooperativni online bibliografski sistem i servis. (COBISS). Preuzeto 1. 7. 2021, sa

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?q=Dusan+Kovacevic&db=cobib&mat=allmaterials
Objavljeno
18. 01. 2023.
Sekcija
Članci