СИМА ПАНДУРОВИЋ КАО КРИТИЧАР У ЧАСОПИСУ КЊИЖЕВНА НЕДЕЉА

  • Јована Л. Војводић
Ključne reči: Сима Пандуровић, Књижевна недеља, критика, уредништво, поезија

Apstrakt

Од почетка излажења часописа Књижевна недеља, Сима Пандуровић редовно се јављао чланцима из области књижевне и, у мањој мери, позоришне критике, као и својим поетским саставима. Присутност Пандуровића у часопису, међутим, подразумевала је три важна одређења, од којих је прво, улога уредника, вероватно мање познато у односу на његов песнички и критичарски рад.Ta су поља деловања својим садејством заправо учинила да његова књижевна делатност буде проширена и додатно сложенија, чиме је и Пандуровићев лик у историји српске књижевности могуће сагледати целовитије, а радом ће се оно покушати осветлети.

##submission.authorBiography##

Јована Л. Војводић

Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет

Студенткиња докторских студија

Reference

Витошевић, Д. (1985). Модернистичка ‘Књижевна недеља’. У Палавестра, П. (уред.), Српски симболизам: типолошка проучавања (стр. 327–337). Београд: Српска академија наука и уметности.

Вл. (1907). Милорад М. Петровић, српски пјесник. Босанска вила: лист за забаву, поуку и књижевност, XXI(1), 15. 1. 1907, 1–2.

Лазаревић, Ј. [Пандуровић, Сима]. (1905). Светислав Стефановић. Песме, оригиналне и преведене. Књижевна недеља, I(16), 23. 1. 1905, 44–46; I(17), 30. 1. 1905, 58–60; I(20), 20. 2. 1905, 95.

Пан. С. (1904а). Лабудова песма – О туђем хлебу. Књижевна недеља, I(1), 10. 10. 1904, 11–12.

Пандуровић, С. (1904б). Крај алковна. Књижевна недеља, I(2), 17. 10. 1904, 15.

Пандуровић, С. (1904в). Милорад М. Петровић. Књижевна недеља, I(3), 24. 10. 1904, 25–26.

Пандуровић, С. (1904г). Милорад Гавриловић. Књижевна недеља, I(9), 5. 12. 1904, 97–99.

Пандуровић, С. (1904д). Мртви Пламенови. Књижевна недеља, I(12), 26. 12. 1904, 134–136.

Пандуровић, С. (1905а). О представницима данашње српске књижевности. Књижевна недеља, I(13), 2. 1. 1905, 1–2; I(14), 9. 1. 1905, 13–15; I(15), 16. 1. 1905, 25–26; I(16), 23. 1. 1905, 37–38.

Протић, П. (1991). ‘Књижевна недеља’. Зборник Матице српске за књижевности језик, XXXIX(2), 253–261.

Уредништво. (1904). Наша реч. Књижевна недеља, 1, 10. 10. 1904, 1–2.

Уредништво. (1905). Status quo. Књижевна недеља, I(21), 6. 3. 1905, 97–98.

Шопенхауер, А. (1905). О писању и стилу. Књижевна недеља, I(13), 2. 1. 1905, 10–11; I(14), 9. 1. 1905, 21–22; I(15), 16. 1. 1905, 35–36.

Теšić, G. (1991). Avangarda kao kompromitovanje književnosti (Kritički stavovi Sime Pandurovića). U Tešić, G. Srpska avangarda u polemičkom kontekstu: (dvadesete godine) (str. 61–83). Novi Sad: Svetovi, Beograd: Institut za književnost.
Objavljeno
18. 01. 2023.
Sekcija
Članci