МИХАИЛО МАКСИМОВИЋ, ПРВИ СРПСКИ САТИРИЧАР

Мали буквар за велику децу

  • Ленка С. Настасић
Ključne reči: просветитељство, критика, свештенство, жена, грађанство

Apstrakt

Рад ће се бавити делом Мали буквар за велику децу Михаила Максимовића као примером хумористично-дидактичке прозе. Посматрајући Максимовића најпре као првог сатиричара, а потом и као једног од просветитеља, тежићемо да сместимо његов рад у контекст епохе. На тај начин сагледаваћемо значење његовог стваралаштва двојако, подразумевајући при томе поспешивање развоја критичке свести и обликовање грађанског друштва у настајању. Имајући у виду целовитост просветитељске идеје у српској књижевности осамнаестог века, тежићемо да протумачимо дело већински са становишта утилитарности. На тај начин показаћемо да и књижевност са конкретизованом друштвеном функцијом може остати на високом естетском нивоу. Сатирични аспект Малог буквара за велику децу тумачићемо такође у светлу поучности коју нуди, будући да се та димензија чини елементарном последицом критичког дела. Учење на туђим, стилски уобличеним манама даје сатири на додатном значају, а Максимовићевом делу могућност припадности српској и европској просветитељској сувремености.

##submission.authorBiography##

Ленка С. Настасић

Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет

Reference

ИЗВОР

Максимовић, М. (2009). Мали буквар за велику децу. Београд: Службени гласник.

ЛИТЕРАТУРА

Костић, М. (1953). Михаило Максимовић. Зборник Матице српске за књижевност и језик, 1, 62‒71.

Максимовић, Г. (2003). Дидактичко-сентиментална проза (Доситеј Обрадовић, Михаило Максимовић, Милован Видаковић). У Максимовић, Г. Тријумф смијеха (стр. 35‒52). Ниш: Просвета.

Маринковић, Б. (2008). Друштвено-политичка ангажованост првог нашег сатиричара XVIII столећа. У Маринковић, Б. Заборављени братственици по перу (стр. 31‒38). Београд: Службени гласник.

Марићевић Балаћ, Ј. (2020). Сатирични аспекти српског грађанског песништва и Малог буквара за велику децу (1792) Михаила Максимовића. У Иванић, Д., Јелић, В. & Ристовић, Н. (уред.), Век просветитељства у српској култури: зборник радова (стр. 197‒212). Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић“.

Стефановић, Д. М. (2009). Прва сатира у српској књижевности. У Максимовић, М. Мали буквар за велику децу (стр. 85‒118). Београд: Службени гласник.
Objavljeno
18. 01. 2023.
Sekcija
Članci