МОТИВ ПРЕЉУБЕ У РОМАНУ ГОРСКИ ЦАР СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

  • Наташа Д. Катић
Ključne reči: мотив прељубе, патријархат, роман, Светолик Ранковић, Горски цар

Apstrakt

Овај рад бави се мотивом прељубе у роману Горски цар Светолика Ранковића. У роману Горски цар Светолик Ранковић тематизује морално посрнуће описане сеоске средине, као и дезинтеграцију патријархалних норми. Дезинтеграцију патријархалних норми Светолик Ранковић приказује успостављањем низа мушких и женских ликова чије се особине, у односу на очекивања патријархалне заједнице, налазе у инверзији. Читањем романа Горски цар уочава се да је Ђурица Дражовић као главни мушки лик носилац свих оних особина које се у патријархалној заједници сматрају непожељним за мушкарца, док је Станка Радоњић носилац оних особина које се у патријархалној средини сматрају мушким особинама. Поред тога, у овом роману описано је и неколико, за патријархално друштво, великих преступа, као што је бег девојке од куће, живот у ванбрачној заједници, одбојност жене према концепту мајчинства итд. Сви ови преступи у уској су вези са мотивом моралног посрнућа описаног друштва, као и са мотивом порушених идеала. Овај рад бави се одговором на питање, каква је веза између ових мотива и мотива прељубе у роману Горски цар Светолика Ранковића.

##submission.authorBiography##

Наташа Д. Катић

Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет

Студенткиња докторских студија

Reference

Ранковић, С. (2017). Горски цар. Београд: Porta Libris.

ЛИТЕРАТУРА

Вукићевић, Д. (2003). Огледи о српском реализму. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“.

Деретић, Ј. (1981). Српски роман: 1800 – 1950. Београд: Нолит.

Јеремић, Љ. (1987). Трагички видови старијег српског романа (од Јакова Игњатовића до Светолика Ранковића). Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада. Београд: Институт за теорију књижевности и уметности.
Objavljeno
18. 01. 2023.
Sekcija
Članci