РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ РОДНОГ У ПЕСНИЧКОЈ ЗБИРЦИ МОЈА МАМА ЗНА ШТА СЕ ДЕШАВА У ГРАДОВИМА РАДМИЛЕ ПЕТРОВИЋ

  • Јована Г. Тодоровић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
  • Сара Ж. Матин Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: савремена поезија, лезбејство, мотив шминке, патријархат, фигура мајке

Apstrakt

У раду се истражује песничка збирка Моја мама зна шта се дешава у градовима младе песникиње Радмиле Петровић, односно начин на који се у њој обликује родно. Трећа збирка Радмиле Петровић нашла се у центру пажње српске читалачке публике почетком треће деценије 21. века и у савремену поезију унела је извесне новине на тематско-мотивском плану. Битан одмак у односу на претходне збирке могуће је пронаћи у покретању питања пола и рода, а све то у контексту опозиције село–град. Појмови пола и рода у спрези су са односом према традицији, патријархату, моди, шминкању, али и политици. Као такви они функционишу као неки од основних појмова за разумевање песничког света који Радмила Петровић гради у овој збирци, те их је циљ научно осветлити и ударити темеље даљем књижевно-теоријском истраживању поезије значајних представника млађе генерације савремених песника.

Biografije autora

##submission.authorWithAffiliation##

Студенткиње докторских студија

##submission.authorWithAffiliation##

Студенткиње докторских студија

Reference

Бодлер, Шарл. 2013. Сликар модерног живота. Београд: Службени гласник.

Buttler, Judith. 1990. Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. London: Routledge.

Vojvodić, Dejan. 2020. „Volim da se poigravam s onim s čime se ne bi smelo igrati“ (razgovor sa Radmilom Petrović). https://www.rts.rs/page/magazine/sr/kulturno/story/3158/intervju/4018253/radmila-petrovic-poezija-intervju-rts.html (21.07.2021).

Vulf, Virdžinija. 1964. Gospođa Dalovej. Beograd: Rad.

Дамјанов, Сава. 2011. Велики код: Ђорђе Марковић Кодер. Београд: Службени гласник.

Negrin, Llewellyn. 2000. “Cosmetics and the female body: A critical appraisal of poststructuralist theories of masquerade”. European Journal of Cultural Studies 3 (1): 83–101.

Петровић, Радмила. 2015. Мирис земље. Прибој: Дом културе „Пиво Караматијевић“.

Petrović, Radmila. 2020. Moja mama zna šta se dešava u gradovima. Beograd: PPM Enklava.

Ransijer, Žak. 2008. Politika književnosti. Novi Sad: Adresa.

Sipyinyu Njeng, Eric. 2007. “Lesbian poetics and the poetry of Audre Lorde”. English Academy Review 24 (1): 23–36.

Chodorow, Nancy. 1979. The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley, CA: University of California Press.

Widawsky, Rachel. 2014. “Julia Kristeva’s psychoanalytic work”. Journal of the American Psychoanalytic Society 62 (1): 61–67.
Objavljeno
29. 12. 2021.
Sekcija
Članci