POJMOVNA METAFORA LJUBAVI U TEKSTOVIMA POP PESAMA NA SRPSKOM I ENGLESKOM

  • Milica M. Lukić Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet
Ključne reči: kognitivna lingvistika, pojmovna metafora, srpski jezik, engleski jezik, konceptualizacija ljubavi

Apstrakt

U ovom radu izučava se metaforička konceptualizacija ljubavi u tekstovima pesama četiri izvođača pop muzike (po jednog muškog i ženskog izvođača na srpskom i engleskom jeziku). Kao što ističu Lejkof i Džonson (Lakoff & Johnson 1980/2003), pojmovne metafore odražavaju način na koji poimamo svet i izražavamo svoja mišljenja i osećanja. Cilj rada je da se istraži da li se pojmovna metafora ljubavi razlikuje u pesmama na srpskom i engleskom, kao i da li postoje razlike između tekstova ispevanih od strane ženskih i muških izvođača. Pokazalo se da su najfrekventniji izvorni domeni bol/bolest, igra/kocka, ludilo/mentalni poremećaj i putovanje. Rezultati istraživanja takođe otkrivaju da, iako nisu preterano izražene, određene razlike u konceptualizaciji ljubavi između dva pomenuta jezika i dva pola ipak postoje.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Studentkinja doktorskih studija

Reference

IZVORI – SPISAK PESAMA
Dostupno putem linka: https://rb.gy/jowzju

LITERATURA

Barcelona, Antonio. 1997. “Clarifying and applying the notions of metaphor and metonymy within cognitive linguistics”. Atlantis 19: 121–48.

Dragićević, Rajna. 2010. Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike.

Đurić, Ljubica & Ćirić, Mladen. 2014. „Metaforička i metonimijska konceptualizacija ljubavi u tekstovima turbofolk pesama ženskih izvođača”. U: Snežana Gudurić i Marija Stefanović (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV/1. Novi Sad: Filozofski fakultet: 55–67.

Evans, Vyvyan. 2007. A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Filipović-Kovačević, Sonja. 2013. Implicirana značenja u reklamama na engleskom i srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet. https://bit.ly/382BEOA (23.6.2020)

Gavelin, Emma. 2015. Conceptual metaphors: a diachronic study of LOVE metaphors in Mariah Carey's song lyrics. Umea: Umea University.

Goossens, Louis. 1990. “Metaphtonymy: the interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action”. Cognitive Linguistics 1(3): 323–342.

Izgarjan, Aleksandra & Prodanović-Stankić, Diana. 2015. Approaches to Metaphor: Cognitive, Translation and Literature Studies Perspective. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Johansson, Anna. 2016. Conceptual Metaphors in Lyrics by Leonard Cohen. Umea: Umea University.

Klikovac, Duška. 2004. Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek / Knjižara Krug.

Klikovac, Duška. 2006. Semantika predloga: studija iz kognitivne lingvistike. Beograd: Filološki fakultet.

Kövecses, Zoltan. 1988. The language of love: The semantics of passion in conversational English. Bucknell University Press.

Kövecses, Zoltan. 2006. Language, Mind and Culture. A Practical Introduction. Oxford, New York: Oxford University Press.

Kövecses, Zoltan. 2010. “A new look at metaphorical creativity in cognitive linguistics”. Cognitive Linguistics 21(4): 663–697.

Lakoff, George & Johnson, Mark. 1980/2003. Metaphors We Live by. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Perović, Slavica & Vuković-Stamatović, Milica. 2021. “Universality and Cultural Variation in the Conceptualisation of Love via Metaphors, Metonymies and Cultural Scripts: The Case of Montenegrin“. Círculo de Lingüistica Aplicada a la Comunicación (85): 45–61.

Prodanović-Stankić, Diana. 2009. „Pojmovna metonimija i metafora u značenjima lekseme srce u srpskom jeziku”. Godišnjak Filozofskog fakulteta 34. Novi Sad, Filozofski fakultet: 77–87.

Radden, Günter. 2003. “How Metonymic are Metaphors?”. In: R. Dirven & R. Pörings eds. Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. Berlin, New York, Mouton de Gruyter: 407–434.

Šulović, Ksenija, Drobnjak, Dragana. 2013. „Koncept ljubavi u srpskom, francuskom i španskom jeziku”. U: S. Gudurić i M. Stefanović (Ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/2. Novi Sad, Filozofski fakultet: 139–147.

Taylor, John R. 1995. Linguistic Categorization. Oxford: Oxford University Press.

Tissari, Heli. 2001. “Metaphors we love by: on the cognitive metaphors of love from the 15th century to the present”. Studia Anglica Posnaniensia 36: 217–242.

Wierzbicka, Anna & Jamrozik, Elżbieta. 1988. “L’amour, la colère, la joie, l’ennui. La sémantique des émotions dans une perspective transculturelle.” Langages 89: 97–107.
Objavljeno
29. 12. 2021.
Sekcija
Članci