БРАЋА КАРАМАЗОВИ У КОНТЕКСТУ СРПСКОГ РОМАНА 20. ВИЈЕКА

  • Тања П. Којић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: интертекстуалност, контекст, двојништво, јеванђељски архетип, подтекст

Apstrakt

Овај рад биће у знаку паралела између руске и српске књижевности. Мистичко-аскетски роман Фјодора Михајловича Достојевског Браћа Карамазови довешћемо у контекст преко јеванђељске архетипологије са српским романима Проклета авлија, Дервиш и смрт и Сеобе. У овом раду видјећемо однос Андрића, Селимовића, Црњанског и Достојевског према хришћанској антропологији и приказати њихове сличне, али и различите интерпретације јеванђељског подтекста и хришћанских истина.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Студенткиња докторских студија

Reference

ИЗВОРИ
Андрић, Иво. 2018. Проклета авлија. Београд: Sezam Book.

Достојевски, М. Фјодор. 2019. Браћа Карамазови I, II. Београд: Лагуна.

Селимовић, Меша. 1969. Дервиш и смрт. Београд: Српска књижевна задруга.

Црњански, Милош. 2019. Сеобе. Београд: Лагуна.

ЛИТЕРАТУРА

Вулетић, Витомир. 2010. Руски класици. Нови Сад: Орфеус.

Милошевић, Никола. 1990. Достојевски као мислилац. Београд: Белетра.

Поповић, Јустин. 1923. Филозофија и религија Ф.М. Достојевског. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

Реброља, Надија. 2010. Дервиш или човек, живот или смрт. Београд: Службени гласник.

Bahtin, Mihail. 2019. Problemi poetike Dostojevskog. Novi Sad: Akademska knjiga.

Berđajev, Nikolaj. 1981. Duh Dostojevskog. Beograd: Književne novine.

Berđajev, Nikolaj. 1992. Carstvo duha i carstvo ćesara. Novi Sad: Svetovi.

Berđajev, Nikolaj. 1991. O čovekovom ropstvu i slobodi: ogled o personalističkoj filozofiji. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
Objavljeno
29. 12. 2021.
Sekcija
Članci