КЊИЖЕВНИ ИДЕНТИТЕТ УРОША ПРЕДИЋА: НЕНАД СИМИЋ, СЛИКАРЕВО ПЕРО, ПИСМА УРОША ПРЕДИЋА

  • Сања П. Перић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: писмо, преписка, литерарност, кореспонденција, језичке игре

Apstrakt

Рад се бави писмима Уроша Предића која су упућена великанима српске књижевности и културе и у којима се открива сликарев литерарни дар. Особени језички сензибилитет, аутентична осећајност, и необична доза хумора, приказују Уроша Предића као литерату чија писма заслужују статус уметничког дела. На ексцерпираним примерима из одабраних писама у књизи Ненада Симића Сликарево перо, писма Уроша Предића показаћемо на који начин се језичким играма, вештим поређењима и промишљањима на граници књижевности и филозофије, гради књижевни идентитет великог српског сликара. Методом пажљивог читања (енг. close reading) издвајају се главни елементи преписке који не само да откривају литерарни таленат Предића-кореспондента већ обухватају и ставове о проблематици његовог сликарског стваралаштва. Сам Предић препознаје оригиналност и непосредност као одлике својих писама које би се могле допасти читалачкој публици, а на основу детаљније књижевно-језичке анализе уочава се интересантан спој меланхолије и фине ироније у односу према свету и животу. Однос Уроша Предића према онима са којима се дуги низ година дописује тема је посебног дела рада у којем је фокус на његовој преписци са Миланом Савићем. Циљ рада је истицање запостављеног домена Предићевог уметничког стварања који може бити подстицајан за будућа књижевно-критичка проучавања.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Студенткиња докторских студија

Reference

ИЗВОР
Симић, Ненад. 2007. Сликарево перо, писма Уроша Предића. Београд: Библиотека града Београда.

ЛИТЕРАТУРА

Јакшић, Милан. 2012. „Писма Уроша Предића“. Анали огранка САНУ у Новом Саду, бр. 8. 103–104.

Милутиновић, Коста. 1953. „Урош Предић као преводилац Дантеа“. Зборник Матице српске за друштвене науке, св. 6. 162–166.

Милутиновић, Коста. 1990. „Из кореспонденције са Урошем Предићем“. Рад војвођанских музеја, св. 32. 155–166.

Поповић-Бјелица, Љубица. 2008. „Сликар и перо“. Летопис Матице српске, год. 184, књ. 481, св. 5. 931–934.

Симић, Ненад. 2007. „Коментар и сажета биографија уметникова“. У: Симић, Ненад. Сликарево перо, писма Уроша Предића. Београд: Библиотека града Београда.

Ћоровић, Љубица. 2007. „О извору текста“. У: Симић, Ненад. Сликарево перо, писма Уроша Предића. Београд: Библиотека града Београда.
Objavljeno
29. 12. 2021.
Sekcija
Članci