ХРИСТОЛИКИ ЈУНАЦИ У РОМАНИМА "ПРОКЛЕТА АВЛИЈА" ИВЕ АНДРИЋА И "БРАЋА КАРАМАЗОВИ" ФЈОДОРА МИХАЈЛОВИЧА ДОСТОЈЕВСКОГ

  • Љиљана Ж. Никић
Ključne reči: јунаци, Библија, јеванђеља, Достојевски, Андрић

Apstrakt

У раду се анализирају христолики јунаци у романима Проклета авлија Иве Андрића и Браћа Карамазови Фјодора Михајловича Достојевског. Посебна пажња биће посвећена Турчину Ћамилу, лику у роману Проклета авлија, као и анализи ликова Аљоше Карамазова и старца Зосиме у роману Браћа Карамазови. Циљ овог рада јесте да, применом компаративне методе и критичко-интерпретативног поступка, као и интертекстуалним повезивањем споменутих дела, укаже на међусобну повезаност и сличност између јунака, али и на утицај Фјодора Михајловича Достојевског на стваралаштво Иве Андрића, с обзиром на то да оба аутора долазе из хришћанске традиције и у подтекст својих романа уграђују Јеванђеља, која помажу поентирању текстова и проналажењу универзалних значења.

##submission.authorBiography##

Љиљана Ж. Никић

ОШ ,,Станко Крстин“, Радојево
Мастер српске књижевности и језика

Reference

Бахтин, Михаил. 2000. Проблеми поетике Достојевског. Београд: Zepter book world.

Берђајев, Николај. 1981. Дух Достојевског. Београд: Књижевне новине.

Брија, Јон. 1999. Речник православне теологије. Београд: Хиландарски фонд при Богословском факултету СПЦ.

Вулетић, Витомир. 2011. Достојевски и универзална конфликтност. Нови Сад: Академска књига.

Милошевић, Никола. 1981. Достојевски као мислилац. Београд: Издавачко публицистичка делатност.

Поповић, Јустин. 1999. Филозофија и религија Ф. М. Достојевског. Београд: ИП ,,Филип Вишњић“.

Радуловић, Оливера. 2011. Архетипска естетика Ф. М. Достојевског и И. Андрића. Београд: Славистичко друштво Србије.

Радуловић, Оливера. 2015. Библијски архетип у роману Проклета авлија, Андрићева авлија. Београд: Свет књиге.

Тартаља, Иво. 1976. Симболика имена у Андрићевој Проклетој авлији. Београд: Филолошки факултет.

Франгеш, Иво. 1980. У авлији, у проклетој: прича и егзистенција у Андрићевој умјетности. У: Травник и дјело Иве Андрића – завичајно и универзално. Сарајево: Народни универзитет ,,Веселин Маслеша“.

Џаџић, Петар. 1996. О Проклетој авлији. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Шутић, Мирослав. 2007. Златно јагње. Београд: Чигоја штампа.
Objavljeno
06. 12. 2021.
Sekcija
Članci