ANALIZA PROBLEMA U PREVOĐENJU SA KINESKOG NA ENGLESKI NATPISA U JAVNOM PROSTORU

  • Darja, P. Sekeruš Hoenn
Ključne reči: kineski jezik, engleski jezik, mašinski prevod, javni prostor

Apstrakt

Ulice kineskih gradova danas su pune natpisa na engleskom jeziku, uputstava, reklama i informacija namenjenih strancima, prevedenih sa kineskog. Međutim taj engleski jezik je daleko od engleskog jezičkog standarda. Tu činjenicu zapazili su mnogi turisti i stranci koji žive u Kini, koji obavezno fotografišu bar jedan takav natpis na „smešnom engleskom“. Rad je pokušaj analize i uzroka grešaka koje nastaju u prevođenju natpisa u javnom prostoru sa kineskog na engleski. Pored velikih razlika u karakteristikama dva jezika, nedostatak stručnih prevodilaca i prekomerna upotreba softvera za prevođenje, koju ne prati stručna redakcija prevoda, još je jedno od objašnjenja ove pojave. Uostalom, mnogi od natpisa na engleskom jeziku u javnom prostoru u Kini i nisu namenjeni strancima, već „komuniciraju“ sa lokalnim stanovništvom i imaju više dekorativni nego informativni karakter jer stvaraju privid internacionalizacije.

##submission.authorBiography##

Darja, P. Sekeruš Hoenn

Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet

Reference

Byrne Kate, “New Standard Translation Guide Heralds the End of ‛Chinglish’ in China”, Junei27,i2017; https://theculturetrip.com/asia/china/articles/new-standard-transtation-guide-heralds-the-end-of-chinglish-in-china/ (Pristup: 21. 01. 2020)

咸猪手 (粤港俗语), https://baike.baidu.com/item/咸猪手/355325 (Pristup: 01. 02. 2020)

Chinese grammar, https://www.chinese-grammar.org/lesson-21.html (Pristup: 17. 02. 2020)

Cummings Patrick J. and Wolf Hans-Georg. 2011. A dictionary of Hong Kong English. Words of the Fragrant Harbour. Hong Kong: Hong Kong University Press https://hkupress.hku/pro/con/526.pdf (Pristup: 17. 02. 2020)

Hui Du, “The globalisation of the English language: reflections on the teaching of English in China”. International Education Journal Vol. 2, No 4, 2001, pp. 126–133. http://www.flinders.edju.au/education/iej/; (Pristup: 03. 03. 2020)

Zhang Yaying, “A Socio-Political View of English Language Teaching in the Chinese Context”. English Language Teaching Vol. 1, No 2, December 2008, pp. 59–66. http://www.ccsenet.org/journal.html/; (Pristup: 03. 03. 2020)

Language log, https://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=42301 (Pristup: 21. 01. 2020)

Urban Dictionary, https://www.urbandictionary.com (Pristup: 20. 01. 2020)

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Day_Day_Up (Pristup: 18. 01. 2020)

140 Most hilarious Chinese > English Translation Fails, https://www.actranslation.com/knowledge/fun/hilarious-translations.htm (Pristup: 20. 01. 2020)

FOTOGRAFIJE

Fotografija 1: https://www.actranslation.com/knowledge/fun/hilarious-translations.htm (Pristup: 20. 01. 2020)

Fotografija 2: https://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=9686 (Pristup: 20. 01. 2020)

Fotografije 3 i 4: Slikala autorka u Šangaju 15. 08. 2019.

Fotografija 5: https://www.actranslation.com/knowledge/fun/hilarious-translations.htm (Pristup: 20. 01. 2020.)

Fotografija 6: http://www.bqb12.com/biaoqing/116196 (Pristup: 20. 08. 2019)

Fotografija 7: Slikala autorka u Šangaju 14. 08. 2019. godine.

Fotografija 8: http://www.jiaolgeji.com/zixun/6541.html (Pristup: 20. 08. 2019)

Fotografija 9: https://www.actranslation.com/knowledge/fun/hilarious-translations.htm (Pristup: 20. 01. 2020.)

Fotografija 10: https://www.actranslation.com/knowledge/fun/hilarious-translations.htm (Pristup: 20. 01. 2020).

Fotografija 11: Slikala autorka u hotelu Šeraton u Hangdžou 2018. godine

Fotografija 12: https://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=3978 (Pristup: 20. 08. 2019)
Objavljeno
06. 12. 2021.
Sekcija
Članci