ПРЕДВИЂАЊЕ И ЕФЕКАТ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА У РОМАНИМА ИЗЛЕТ НА ПУЧИНУ И ЏЕЈКОБОВА СОБА ВИРЏИНИЈЕ ВУЛФ

  • Драган Б. Бабић
Ključne reči: Вирџинија Вулф, Излет на пучину, Џејкобова соба, Први светски рат, антиципација

Apstrakt

При читању и истраживању дела Вирџиније Вулф, већина истраживача и читалаца се задржава на неколицини наслова: романима Госпођа Даловеј, Ка светионику и Таласи, те обимним есејистичким делима Сопствена соба и Три гвинеје. Док је тај поступак услед квалитета тих наслова апсолутно разумљив, он није потпуно праведан. Улазећи дубље у њен рад, можемо открити и друге наслове вредне пажње, као што су њен први роман Излет на пучину, те трећи, Џејкобова соба. Значај ових дела није само у њиховом антиципирајућем фактору – јер они заиста антиципирају Госпођу Даловеј, Таласе и друга прозна дела која је ауторка писала након њих – већ и у начину на који се опходе према теми Првог светског рата. Наиме, иако је овај догађај изразито битан у животу и раду ауторке, он не заузима централно место у овим романима. Они су објављени током и након рата – 1915, односно 1922. године – и садрже јунаке који учествују у рату и погођени су њиме, али се ка њима не односе на очигледан и отворен начин. Уместо тога, они наговештавају рат и његове последице употребом више различитих приповедних и стилских техника, а управо ће те технике, као и њихов значај, бити у фокусу овог рада.

##submission.authorBiography##

Драган Б. Бабић

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Студент докторских студија

Reference

Bell, Quentin. 1972. Virginia Woolf: A Biography. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Brewster, Dorothy. 1963. Virginia Woolf. London: George Allen & Unwin.

Briggs, Julia. 2006. Reading Virginia Woolf. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Вулф, Вирџинија. 2013. Излет на пучину, превео Лазар Мацура. Београд: Службени гласник.

Вулф, Вирџинија. 2002. Дневник списатељице, изводе из дневника приредио Ленард Вулф, превела Славица Стојановић, редактура превода Драгана Старчевић. Београд: Феминистичка 94.

Daiches, David. 1942. Virginia Woolf. Norfolk: New Directions Books.

Dick, Susan. 1985. “Introduction”. Woolf, Virginia. The Complete Shorter Fiction of Virginia Woolf. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

Дојчиновић, Биљана. 2013. „Излет у срце модернизма“. Вулф, Вирџинија. Излет на пучину, превео Лазар Мацура. Београд: Службени гласник: 409–440.

Ђурић-Пауновић, Ивана, Стевановић, Кристина. 2011. „Освајање текстом: кратке прозе Исидоре Секулић и Вирџиније Вулф“. Бошковић, Д. ур. Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, (29–30. X 2010). Књ. 2, Жене: род, идентитет, књижевност. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет: 181–198.

Zwerdling, Alex. 1986. Virginia Woolf and the Real World. Berkeley: University of California Press.

Lee, Hermione. 1977. The Novels of Virginia Woolf. London: Methuen and Co.

Лемасон, Александра. 2008. Вирџинија Вулф, превела Драгана Банковић. Београд: Clio.

Летић, Марија. 2017. Стварање и идентитет: сумрак свијести у романима Вирџиније Вулф. Источно Сарајево: Филозофски факултет.

Marcus, Laura. 2016. “The Short Fiction”. Berman, J. ed. A Companion to Virginia Woolf. Oxford: Wiley Blackwell: 27–39.

Mepham, John. 1991. Virginia Woolf: A Literary Life. London: Macmillian Press.

Натан, Моник. 1964. Вирџинија Вулф: њом самом, превела Јелена Јелић. Београд: Савремена школа.

Немет, Софија. 2015. „Тема рата у романима Излет на пучину и Госпођа Даловеј Вирџиније Вулф“. Књиженство, 5 (5).

Outka, Elizabeth. 2016. “The Transitory Space of Night and Day”. Berman, J. ed. A Companion to Virginia Woolf. Oxford: Wiley Blackwell: 55–66.

Пауновић, Зоран. 2017. „Живот је негде другде“. Прозор у двориште. Београд: Геопоетика издаваштво, 79–83.

Raitt, Suzanne. 2010. “Virginia Woolf’s Early Novels: Finding a Voice”. Sellers, S. ed. The Cambridge Companion to Virginia Woolf. Cambridge: Cambridge University Press: 29–48.

Reichman, Ravit. 2016. “Woolf and the Law”. Berman, J. ed. A Companion to Virginia Woolf. Oxford: Wiley Blackwell: 235–247.

Skrbic, Nena. 2004. Wild Outbursts of Freedom: Reading Virginia Woolf’s Short Fiction. Westport: Praeger Publishers.

Sherry, Vincent. 2016. “Jacob’s Room: Occasions of War, Representations of History”. Berman, J. ed. A Companion to Virginia Woolf. Oxford: Wiley Blackwell: 67–78.

Strode, Hudson. “The Genius of Virginia Woolf”. http://movies2.nytimes.com/books/97/06/08/reviews/woolf-acts.html (29.20.2019)

Taylor, A. J. P. 1963. The First World War, an Illustrated History. London: Hamish Hamilton.

Harris, Alexandra. 2013. Virginia Woolf: biografija, preveo Slaven Crnić. Zagreb: Sandorf.

Hattaway, Judith. 1993. “Virginia Woolf’s Jacob’s Room: History and Memory”. Goldman, D. ed. Women and World War 1: The Written Response. London: Macmillan: 14–30.

Holtby, Winifred. 1932. Virginia Woolf. London: Wishart.

Correia, Marta. 2014. “People are Ghosts: World War I in Virginia Woolf’s Jacob’s Room (1922) and Mrs Dalloway (1925)”. Cadernos de Literatura Comparada (31): 237–248.

Cole, Sarah. 2016. “Woolf, War, Violence, History, and ... Peace”. Berman, J. ed. A Companion to Virginia Woolf. Oxford: Wiley Blackwell: 333–345.

Woolf, Virginia. 2011. Jakobova soba, prevela Marina Leustek. Zagreb: Centar za ženske studije.

Woolf, Virginia. 2012. Noć i dan, preveo Lovro Škopljanac. Zagreb: Centar za ženske studije.
Objavljeno
17. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
Članci