ФУНКЦИЈА И ЗНАЧЕЊЕ ФЕМИНИНОСТИ У ДРАМАМА МАСКА, ВУЧЈАК И ПРОЛЕЋЕ СЕ ВРАЋА

  • Јелена И. Маринков
Ključne reči: фемининост, драма, двојница, телесност, патријархат

Apstrakt

У раду ће бити размотрени модуси функционисања фемининости у трима драмама: Маски Милоша Црњанског, Крлежином Вучјаку и драми Пролеће се враћа Душана Васиљева. Време настанка ових драма обележено је зачецима промене односа у патријархално устројеним друштвеним структурама, што се манифестује и у авангардним покретима, које одликује полемички став спрам свих формално и неформално утврђених институционализованих категорија, стога и отвореност ка демаргинализовању феминине позиције. Иако се веома разликују по својим формалним карактеристикама, ове драме повезане су на тематском плану – на афирмативан начин тематизују проблем „бивања женом“ у контексту ригидности патријархата. Испитивањем различитих репрезентација фемининог – кроз феноменологију двојништва, аспекат женске телесности и заузимање „мушке“ позиције – показује се да анализа ових драма може бити веома инспиративна за истраживање формирања слике женског у култури и друштву.

##submission.authorBiography##

Јелена И. Маринков

Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Reference

Батлер, Џудит. 2001. Тела која нешто значе. Београд: Самиздат B92.

Гаврић, Аида. 2016. Женско тијело – самоодрживи репродуктивни строј с новим императивом. У: Сарајевске свеске. Бр. 49/50: 121–127.

Грос, Елизабет. 2005. Променљива тела: ка телесном феминизму. Београд: Центар за женске студије и истраживања рода.

Игњатов-Поповић, Ивана. 2009. Ликови у српској експресионистичкој драми: у трагању за идентитетом. Нови Сад: Позоришни музеј Војводине.

Илић 2001 – Дејан Илић: Расељавање зоне ненастањивости у Тела која нешто значе (Џудит Батлер), стр. 319–346, Београд: Самиздат B92.

Кандић, Драгана. 1983. Двојник и његове метаморфозе. У: Градац: часопис за књижевност, уметност и културу. Темат о двојнику, бр. 51/52. Чачак: Дом културе. 82–86.

Матијашевић, Жељка. 2014. О Вучјаку. http://www.hnk.hr/predstave/o-vucjaku (15. 8. 2017).

Милојевић, Снежана. 2015. Женско писмо (од Вирџиније Вулф до Џудит Батлер). У: Зборник за језике и књижевност. Нови Сад: Филозофски факултет. 179–189.

Милошевић, Никола. 1976. Крлежин Вучјак и проблем колизије вредности. У: Андрић и Крлежа као антиподи. Београд: Слово љубве. 58–98.

Павић, Милорад. 1994. Два сећања на Маску Милоша Црњанског. У: Маска [1918 & 1923]. Београд: Агенција „Драганић“. 9–13.

Саразак, Жан-Пјер. 2009. Лексика модерне и савремене драме. Приредио Жан-Пјер Саразак, превела с француског М. Миочиновић. Вршац: КОВ.

Селенић, Слободан. 2002. Драмски правци XX века. Прво издање 1971. Београд: ФДУ, Институт за позориште, филм, радио и телевизију.

Стојановић Пантовић, Бојана. 1998. Српски експресионизам. Нови Сад: Матица српска.

Шмитран, Стевка. 1996. „Сценска одступања од драмских модела у Маски“. У: Драма у српској књижевности. Београд: Међународни славистички центар. 309–315.

Вучковић, Радован. 1979. Поетика хрватског и српског експресионизма. Сарајево: Издавачка дјелатност „Свјетлост“.

Вучковић, Радован. 1986. Крлежина дела. Сарајево: Ослобођење.

Вучковић, Радован. 2006. Војвођанска књижевна авангарда. Зрењанин: ГНБ Жарко Зрењанин.

Вучковић, Радован. 2014. Модерна драма. Београд: Службени гласник.
Objavljeno
17. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
Članci