Рибајев Идиотикон као доказ о словачком лексичком фонду с краја 18. и почетка 19. Века : Miroslav Dudok. 2017. Ribayov Idiotikon. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 212 strana.

  • Јасна Ухларик Одсек за словакистику Филозофски факултет у Новом Саду
Objavljeno
04. 04. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Prikazi