РЕЦЕПЦИЈА ИВАНА ФРАНКА У КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА МИХАЈЛА КОВАЧА

  • Ана В. Римар Симуновић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Студенткиња докторских студија
Ključne reči: Иван Франко, Михајло Ковач, рецепција, русинска књижевност, украјинска књижевност

Apstrakt

У овом раду се анализира рецепција Ивана Франка у делима Михајла Ковача. Иван Франко (1856–1916) је класик украјинске књижевности, а Михајло Ковач (1909–2005) је русински писац који је своје књижевно дело формирао на традицији украјинских класика, али никад није био писац епигон. Пошто је опус оба писца веома обиман, а обојица су писала поезију, прозу и драму, у овом раду сам одабрала по једно дело из поезије, прозе и драме Ивана Франка и приказала рецепцију тих дела у делима Михајла Ковача.

Reference

Поповић, Људмила. 2007. Фокусна перспектива украјинске књижевности. Београд: Филолошки факултет.

Тамаш, Јулијан. 1984. Русинска књижевност. Нови Сад: Матица српска.

Тамаш, Юлиян. 2009. Євангелиста Михайло Ковач. Нови Сад: Руске слово.

Tamaš, Julijan. 1977. Između književne teorije i interpretacije. Novi Sad: OOUR.

Gerbran, Alen, i Ševalije, Žan. 2013. Rečnik simbola. Novi Sad: Stylos art: Kiša.
Objavljeno
04. 04. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Članci