GOTIKA NA EKRANU: PARODIJA GOTSKOG ŽANRA U FILMU ,,TAMNE SENKE” TIMA BARTONA

  • Mila N. Stričević Gladić Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: postmoderna gotika; parodija; književnost i film; Tim Barton; Tamne senke

Apstrakt

Otkako je objavljeno prvo gotsko književno delo Otrantski zamak Horasa Volpola 1746. godine, gotski žanr se neprekidno menjao i razvijao. Kako je jedan od glavnih ciljeva ove književnosti uvek bila društvena kritika, gotski žanr je morao da se menja zajedno sa društvom. U dvadesetom, a posebno u dvadesetprvom veku, sa dolaskom novih tehnologija, gotika se preselila sa papira na ekran. Film i televizija pružili su postmodernističkim autorima gotskih dela sijaset novih mogućnosti da se iskažu. Jedan od takvih umetnika je svakako američki režiser Tim Barton, poznat upravo po svom mračnim komedijama koje su skoro bez izuzetka pune elemenata gotskog žanra. U ovom radu, autor pokazuje kako je u svom filmu Tamne senke iz 2012. godine Tim Barton koristio parodiju da bi stvorio ekranizovani pastiš gotskih elemenata upakovan u mračnu komediju za prave ljubitelje gotskog žanra i time stvorio istinski primer postmodernog gotskog dela.

Reference

Botting, Fred. 1996. Gothic. London: Routledge.

Breznican, Anthony. 2012. "INTO THE SHADOWS. (Cover Story)." Entertainment Weekly 1206:30-36. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=75053886&site=ehost-live (25 June 2015)

Childs, Peter, and Roger Fowler. 2006. The Routledge Dictionary of Literary Terms. London: Routledge.

Dark Shadows. 2012. Warner Home Video. Film.

Elliott, Kamilla. 2007. “Gothic – Film – Parody.” The Routledge Companion to Gothic. Ed.

Catherine Spooner and Emma McEvoy. London: Routledge.

Hutcheon, Linda. 1988. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. London: Routledge.

Kaufman, Will. 2009. American Culture in the 1970s. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Odell, Collin, and Michelle Le Blanc. 2005. Herts: Pocket Essentials.

Pilkington, Mark. 2012. "Camp Collinwood." Film Journal International 115.5: 14. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=74741801&site=ehost-live (25 June 2015)

Punter, David, and Glennis Byron. 2004. The Gothic. Malden, MA: Blackwell Pub.

Weldon, Ryan. 2014. “Catwoman and Subjectivity: Constructions of Identity and Power in Tim Burton’s Batman Returns.” The Philosophy of Tim Burton. 31-46. Kentucky: The University Press of Kentucky
Objavljeno
04. 04. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Članci