ПИТАЊЕ ИДЕНТИТЕТА У ТАМНОМ СКЕНИРАЊУ ФИЛИПА КИНДРЕДА ДИКА

  • Војислав П. Јовановић Криминалистичко-полицијска академија у Београду
Ključne reči: проблем стварног и лажног идентитета, симулација, симулакрум, аутентични и лажни (халуцинантни) свет, сузбијање наркоманије, научна фантастика

Apstrakt

Тамно скенирање је роман са постмодернистичким обележјима. Једно од тих обележја се везује за питање идентитета људи и светова у којима живе (аутентичних и лажних). Технологија „проблематизације” идентитета приказана је кроз узимање психоактивних супстанци и последично кроз симулацију стварности путем које се постепено губи, или потпуно нестаје, разлика између аутентичне (објективне) и лажне (илузијом произведене) стварности. Тако се отвара питање идентитета. Крију се многе замке на путу разумевања овог питања. На први поглед, може се рећи да се оно поставља из уверења у огромну снагу симулираних светова и идентитета, а што се постиже халуцинантним сновима кроз употребу психоактивних супстанци. Међутим, то уверење само је мотив да се питање постави и отвори. У крајњем исходишту читав роман Тамно скенирање је покушај аутора да пружи одговор на то питање, али уз низ ограда, додатних питања и опасности које изводи из сурове конкуренције лажних светова према аутентичној стварности. Изводи се закључак да је слика те конкуренције утолико тамнија уколико лажни свет све озбиљније прети победом над аутентичним светом, што у великој мери отежава проналажење одговора на постављено питање идентитета. Ипак, порука је – идентитет треба тражити у стварном, аутентичном свету.

Reference

Вујанић, Милица. et al. 2011. Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска.

Јовановић, Војислав. 2017. „Значај језичких скраћеница и њиховог тумачења у процесу комуникације”, In: Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, godina 7, br. 7: 13–35.

Киндред Дик, Филип. 2008. Тамно скенирање, Београд: Алгоритам.

Клајн, Иван и Шипка, Данко. 2008. Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј.

Милосављевић, Петар. 1997. Теорија књижевности, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

***
Bordijar, Žan. 1991. Simulakrumi i simulacija. Prevod sa francuskog Frida Filipović. Novi Sad: Svetovi.

Deretić, Irina. 2011. „Da li nam je hermeneutika uopšte potrebna: Platon o umeću tumačenja”, In: Filozofija i društvo br. 2/2011 (XXII) Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu: 215–228.

Jakovljević, Mladen. 2011. Paralelni svetovi: odnos postmoderne proze prema fantastičnoj i naučnofantastičnoj književnosti. Doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Kindred Dick, Philip. 1996. The Shifting Realities of Philip. K. Dick, New York: Vintage books.

Kucukalic, Lejla. 2008. Philip K. Dick – Cannonical Writer of the Digital Age, Abingdom: Routlege.

Pavlović, Milica. 2011. „Promene u doživljaju identiteta i razvoj generativnosti kod osoba u srednjim godinama”, In: Годишњак за психологију, Vol. 8, No. 10, Универзитет у Нишу Филозофски факултет: 41–54.

Roberts, Adam. 2006. Science Fiction. Abingdon: Routlege.

Živković, dr Dragiša. 1991. Teorija književnosti, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Objavljeno
04. 04. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Članci