ЛИК МАРИЈЕ МАГДАЛЕНЕ У СПЕВУ ИГЊАТА ЂУРЂЕВИЋА

  • Исидора Ана Д. Стамболић Градски музеј Суботица
Ključne reči: Нови завет, дубровачка књижевност, Марија Магдалена, жена, проститутка

Apstrakt

Марија Магдалена је на културолошком плану један од најпознатијих библијских ликова. Недостатак чињеница о њеном животу омогућио је различите интерпретације њеног значаја и функције у јеванђеоским причама. Једно тумачење лика Марије Магдалене понудио је и Игњат Ђурђевић ускладивши га са временом у ком је живео и са потребама друштва које је настојао да поучи. У раду ћемо покушати да упоредимо представу Мандалијене покорнице са новозаветном и апокрифном представом ове личности.

Reference

Бојовић, Злата. 1997. Игњат Ђурђевић. Београд: Просвета.

Бојовић, Злата. 2014. Историја дубровачке књижевности. Београд: Српска књижевна задруга.

Вилари, Розарио. 2004. Ликови Барока. Београд: Клио.

Драгутиновић, Предраг. 2015. Који чита да разуме. Београд: Хришћански културни центар „Др Радован Биговић”.

Еко, Умерто. 2004. Историја лепоте. Београд: Плато.

Комбол, Миховил. 1945. „Уздаси Мандалијене покорнице”. Спремност IV, 153.

Макманерс, Џон. 2004. Оксфордска историја хришћанства. Београд: Клио.

Матановић, Јулијана. 1992. „Примарна и секундарна генеричка обележја у Ђурђевићевим Уздасима Мандалијене Покорнице”. Барок из сувремености гледан. Осијек.

Павић, Милорад. 1970. Историја сепске књижевности барокног доба. Београд: Нолит.

Павловић, Драгољуб. 1971. Старија југословенска књижевност. Београд: Научна књига.

Томановић, Васо. 1928. „Света Марија Магдалена у талијанској и дубровачкој књижевности”. Записи II, 31–41.

Шпадијер, Ирена. 1992. „Житије Марије Египћанке у рановизантијском књижевном контексту”. Књижевна историја XXIV, 87. Београд: Институт за књижевност и уметност.
Objavljeno
04. 04. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Članci