USPON SUPKULTURE: PRELAZ IZ SUPKULTURE U HEGEMONIJU U ROMANU BORILAČKI KLUB ČAKA PALAHNJUKA

Ključne reči: supkultura, popularna kultura, hegemonija, Borilački klub, Čak Palahnjuk

Apstrakt

Kada govorimo o kulturološkom fenomenu supkulture, možemo reći da ona nastaje kao reakcija izvesne grupe ljudi na dominantnu kulturu u jednom istorijskom momentu. Ona uključuje prisvajanje dobara kojima dominantna kultura raspolaže i oblikovanje tih dobara tako da odgovaraju potrebama supkulture koja nastaje. Međutim, onda kada pojedine odlike neke supkulture budu dovedene do ekstrema, može se govoriti o njenom razvoju u hegemoniju. Ovaj rad prati upravo proces pretvaranja jedne supkulture u sistem koji ima gotovo sve odlike hegemonije na primeru romana Borilački klub Čaka Palahnjuka. U romanu, omanja zajednica muškaraca postaje poslušna militantna grupa kojom zapoveda diktator u nastanku oličen u alter egu glavnog junaka i naratora, Tajleru Dardenu.

Reference

Fiske, John. 1989a. Reading the Popular. Boston: Unwin Hyman.
Fiske, John. 1989b. Understanding Popular Culture. Boston: Unwin Hyman.
Gramsci, Antonio, et al. 1990. Selections from Political Writings, 1910-1920. University of Minnesota Press.
Hebdige, Dick. 2011. Subculture: The Meaning of Style. Subculture: Routledge.
Morton, Adam David. 2007. Unravelling Gramsci Hegemony and Passive Revolution in the Global Political Economy. Pluto Press.
Palahniuk, Chuck. 1996. Fight Club.
Schultz, Robert T. “White Guys Who Prefer Not To: From Passive Resistance (“Bartleby”) To Terrorist Acts (Fight Club).” The Journal of Popular Culture, vol. 44, no. 3, 2011, pp. 583–605., doi:10.1111/j.1540-5931.2011.00850.x.
Storey, John. 1998. An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture. Athens: U of Georgia.
Storey, John. 2003. Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization. Malden, MA: Blackwell Pub.
Objavljeno
05. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
Članci