STRAH, LJUBAV I TUGA U "KRABATU" OTFRIDA PROJSLERA I „ČAROBNJAKOVOM ŠEGRTU“ KARELA ZEMANA

Ključne reči: emocije, ekranizacije književnih dela, Otfrid Projsler, Karel Zeman, Krabat, Čarobnjakov šegrt

Apstrakt

Emocije čine sastavni deo čitalačkog i gledalačkog iskustva. Što jasniji uvid imamo u duševno stanje likova, to se više možemo poistovetiti s njima i istovremeno postajemo znatiželjniji da pratimo njihovu sudbinu. Književnost i film raspolažu različitim sredstvima kojima mogu svojoj publici da pojasne osećanja likova. Međutim, oba medija imaju i svoja ograničenja, te se postavlja pitanje koliko autentične te emocije mogu da budu. Kada je reč o dečjoj književnosti i filmovima, zadatak postaje dodatno komplikovaniji zbog uzrasta publike. U ovom radu analiziraju se načini obrađivanja sadržaja koji se tiču emocija u Krabatu Otfrida Projslera i ekranizaciji ovog dela Karela Zemana pod naslovom Čarobnjakov šegrt. Kada je reč o ekranizacijama književnih dela neizbežna su poređenja sa originalnom kako bi se odgonetnulo koje ostvarenje je bolje. U ovom radu original i ekranizacija će se posmatrati odvojeno u cilju istraživanja mogućnosti kojima roman i njegova ekranizacija raspolažu da bi svojoj publici predočili osećanja likova. Pratiće se i kako su emocionalne scene iz istog izvornog materijala prikazane u različitim medijima, odnosno kako su pisac i reditelj iskoristili mogućnosti koje im jezik/film pružaju.

Reference

Bluestone, George. 1968. Novels into Film. Berkeley: University of California Press
Constanzo Cahir, Linda. 2006. Literature to Film: Theory and Practical Approaches. Jefferson: McFarland
Nikolajeva, Maria. 2014. Reading for Learning: Cognitive approaches to children'slLiterature . Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company
Preußler, Otfried. 2015. Krabat. Stuttgart: dtv
Schneider, Irmela. 1981. Der Verwandelte Text: Wege zu einer Theorie der Literaturverfilmungen . Tübingen: Niemeyer
Smith, Greg M. 2003. Film Structure and the Emotion System. New York: Cambridge University Press
Stam, Robert. 2000. „Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation.“ U Film Adaptations , autor James (ed.) Naremore, 54-76. New Brunswick: Rutgers University Pres
Tan, Ed S. 1995. Emotion and the Structure of Narrative Film: Film As An Emotion Machine. New York/London: Routledge
Thomas, Frank, / Ollie Johnston. 1995. The Illustion of Life: Disney Animation . Glendale: Disney Editions
Woolf, Virginia. 1972. „The Movies and Reality .“ U Authors on Film, autor Harry M. Geduld, 86-91. Bloomington/London : Indiana University Press
Objavljeno
07. 03. 2017.
Broj časopisa
Sekcija
Članci