TELIČNOST KOD GLAGOLA KRETANJA U FRANCUSKOM I U SRPSKOM JEZIKU

Ključne reči: glagoli kretanja, teličnost, francuski jezik, srpski jezik, semantika

Apstrakt

Cilj ovog rada je da se ukaže na sličnosti u izražavanju semantičke kategorijeteličnosti kod glagola kretanja u francuskom i srpskom jeziku. Uz glagole koji svojim značenjemukazuju na neograničeni proces kretanja, u srpskom jeziku uz neprekidno-trajne glagole, odnosnoatelične glagolske situacije u francuskom, u oba jezika stoje predlozi koji označavaju da u toku kretanjanije dostignuta tačka cilja: u francuskom predlog vers [prema], a u srpskom jeziku predloškopadežnakonstrukcija sa dativom. Uz telične glagolske situacije u francuskom, a u srpskom uz glagoleperfektivnog vida, odnosno glagole koji upućuju na trenutne radnje kretanja, i u francuskom iu srpskom jeziku stoje predlozi koji izražavaju podatak da je u toku kretanja dostignuta tačka cilja:u francuskom predlozi à [u] i jusque (+à/en) [do], a u srpskom jeziku predloško-padežna konstrukcijasa akuzativom. Analiza načina izražavanja teličnosti kod glagola kretanja u francuskom i usrpskom jeziku otkriva istovremeno i razlike u izražavanju aspektualnog značenja u ova dva jezika.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci