Бојана Стојановић Пантовић, Миодраг Радовић и Владимир Гвозден (уредници). 2011. <em>Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури</em>