HETEROTOPIJA U PINČONOVIM ROMANIMA <em>V. </em>I <em>DUGA GRAVITACIJE</em>

Ključne reči: Tomas Pinčon, heterotopija, postmodernizam, alternativne stvarnosti, američka književnost.

Apstrakt

U postmodernim fantazijama Tomasa Pinčona prepoznatljivi su principi heterotopije koje je definisao Mišel Fuko. U romanima V. i Duga gravitacije heterotopija, izdvojena prostorna celina kreirana na pretpostavci o koegzistenciji nekompatibilnih, međusobno isključivih prostora, nastala dovođenjem u kontakt različitih stvarnosti, ima ulogu ontološkog pluralizatora, te postaje instrument za redefinisanje poznatih, uobičajenih prostora i stvaranje novih i drugačijih prostora i stvarnosti, u kojima se prepliću fantastično i stvarno. Pinčon rekonstruiše stvarne geografske prostore fantazijama i brojnim mentalnim i kinematografskim projekcijama, kojima gradi alternativne stvarnosti, koje prožimaju stvarne geografske i imaginarne lokacije u različitim vremenskim periodima, čime anulira principe konvencionalnog, linearnog toka vremena i dimenzionalnosti prostora.
Broj časopisa
Sekcija
Članci