HOMOEROTSKI TOPOS U <em>ZALJUBLJENIM ŽENAMA</em> D. H. LORENSA: BLUTSBRÜDERSCHAFT – SAN ILI NOĆNA MORA?

Ključne reči: <em>Zaljubljene žene</em>, homoerotizam, Blutsbrüderschaft, D. H. Lorens, viktorijanske vrednosti.

Apstrakt

Rad se bavi načinom na koji D. H. Lorens u svom romanu Zaljubljene žene tretira postojanje intimne fizičke i mentalne povezanosti između dva muškarca, čime neminovno dovodi u pitanje isključivost heteroseksualne veze. Predstavljanjem društvenih i istorijskih prilika u kojima je roman nastajao pokušalo se u prvom poglavlju prikazati u kakvom su se okruženju javile Lorensove homoerotske ideje, uz pomoć Frojdovih postavki o idu, egu i superegu, i kakve su unutrašnje sukobe određeni likovi u romanu preživljavali u datim okolnostima, upravo zbog tih ideja. U drugom poglavlju rad se bavi pojmom Blutsbrüderschaft, kao oblikom specifične veze između dva muškarca, te preispituje uspešnost i primenljivost Lorensove ideje o toj vrsti veze kao dopuni heteroseksualnom braku. U radu se zaključuje da Lorensovi stavovi o braku, krvnom bratstvu dva muškarca i klasnoj pripadnosti – sve neizostavni delovi homoerotskog toposa u Zaljubljenim ženama – prevazilaze rod, naciju i klasu, te iako neretko kontradiktorni i nedovršeni, otvaraju staze kojima će kasnije ići i drugi autori.

Broj časopisa
Sekcija
Članci