ПЕСМЕ У ПРОЗИ РЕНЕА ШАРА

Ključne reči: песма у прози, микропроза, хераклитовски logos, фрагментарност, антистатичност

Apstrakt

Рад се бави проблемом форме песме у прози збирке „Бес и тајанство” Ренеа Шара. Механизам функционисања самог жанра, који се темељи на хераклитовском јединству супротности и принципу антистатичности, препознаје се на више различитих нивоа у Шаровом песништву. На тај начин, кроз сраслост за сопствену форму, пропитују се и интензивирају основне карактеристике Шарове поетике.
Broj časopisa
Sekcija
Članci