ODNOS BOŠKA TOKINA I MILOŠA CRNJANSKOG PREMA MIKELANĐELU

Ključne reči: Miloš Crnjanski, Boško Tokin, Mikelanđelo, avangarda, Sikstinska kapela

Apstrakt

U radu je predstavljen i na osnovu putopisnih tekstova tumačen odnos dvojice avangardista prema renesansnom umetniku Mikelanđelu. Osvetlili smo na koji način su Boško Tokin i Miloš Crnjanski videli Mikelanđela Buonarotija i njegov rad. Prvi je pisao o Sikstini i kada je govorio o Rimu i o Mikelanđelu. Crnjanski je obuhvatio gotovo celokupno delo ali i život Buonarotija. Ipak, obojica su u Mikelanđelu, ali i u Hristu sa Kupole, videli stradalnika punog patnje, kao što su i sami bili ovi avangardni pisci, naročito u trenutku kada su počeli da pišu o renesansnom velikanu, tih dvadesetih godina prošlog veka. Ono što svakako spaja Tokina i Crnjanskog jesu iste okolnosti u kojima su se našli, milje u kojem su živeli i njima izazvana osećanja koja su nosili.
Broj časopisa
Sekcija
Članci