ДРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ У ОБРЕДУ ЛАЗАРИЦА

Ključne reči: обред, лазарице, драма, позориште, игра

Apstrakt

Рад разматра театролошке елементе пролећне обредне праксе, посебно у поворкама око Лазареве суботе. Анализом свих сегмената обреда лазарица, на основу критеријумa којима се театрологија служи у издвајању и означавању фолклорног театра, закључујемо да обред у свим фазама функционише као целовит драмски пeрформанс.
Broj časopisa
Sekcija
Članci