SEMANTIČKA INTERPRETACIJA PROSTORA U DRAMI "MAČKA NA USIJANOM LIMENOM KROVU" TENESIJA VILIJAMSA

Ključne reči: prostor, semantika, Mačka na usijanom limenom krovu, lokalizacija, drama

Apstrakt

Ovaj rad ima za cilj da odredi modelativnu funkciju prostornih odnosa u drami Mačka na usijanom limenom krovu američkog dramskog pisca Tenesija Vilijamsa. Slijedeći relevantne teorije drame, u radu se pošlo od pretpostavke da je prostor u dramskom djelu bitan ne samo kao mjesto odigravanja radnje, već i kao kontekst i izvor semantičkih značenja događaja koji se u njemu zbivaju. U okviru analize prostorne konfiguracije navedenog dramskog djela razmatran je proces upisa prostora u priču, a osnovne prostorne relacije koje su u drami semantički ispitivane su scena kao prostor u kome se odigrava radnja vidljiva publici i prostor radnje van scene, odnosno dramski prostor kao najširi semantički okvir djela. Na kraju, analizirane su metaforičke kvalitete prostora fikcije. Semiotičkom analizom prostornog sistema pomenutog djela, pokazalo se da je ovaj dramski prostor dinamičan i da djeluje na više razina. U pomenutoj drami Vilijams je scenski prostor organizovao veoma jednostavno i predstavio ga samo jednim scenskim toposom u čijem centru se nalazi bračni krevet kao središnje mjesto ne samo scene, nego i semiološkog značaja djela. Međutim, u ovoj drami prostor je daleko od jednostavnog i predstavljen je veoma složenim sistemom.

Reference

Barry, Jackson. 1999. Art, culture, and the semiotics of meaning: Culture’s changing signs of life in poetry, drama, painting, and sculpture. New York: St. Martin's Press.

Bart, Rolan. 1971. Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit.

Bateman, Anthony. 2009. Cricket, literature and culture: symbolising the nation, destabilising empire. [Ebook]. Farnham: Ashgate Publishing Company. ISBN 978-0-7546-9699-5

Beckles, Hilary i Stoddart, Brian. ed. 1995. Liberation cricket: West Indies cricket culture. Manchester: Manchester University Press. [Google Books version].

Bloom, Harold. 2011. Bloom’s modern critical interpretations: Tennessee Williams's Cat on a hot tin roof. New York: Infobase Publishing.

Brietzke, Zander. 2007. American drama in the age of film. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.

Brook, Peter. 1996. The empty space. New York: Simon & Schuster.

Issacharoff, Michael. 1981. „Space and reference in drama”. Poetics today, 2 (3): 211–224. URL: http://www.jstor.org/stable/1772472 (30. 12. 2013)

Lotman, Jurij. 1976. Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit.

Miočinović, Mirjana. ur. 1975. Drama: rađanje moderne književnosti. Beograd: Nolit.

Pfister, Manfred. (1991). The theory and analysis of drama. [Google Books version]. Cambridge: University Press. URL: https://books.google.ba/books/about/The_Theory_and_Analysis_of_Drama.html?id=2BxOGkheiHMC&redir_esc=y (30. 12. 2013)

Romčević, Nebojša. (2004). Rane komedije Jovana Sterije Popovića. Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine.

Vilijams, Tenesi. (2002). Mačka na usijanom limenom krovu. Beograd: NNK International.
Objavljeno
31. 12. 2015.
Broj časopisa
Sekcija
Članci