ПЕЈЗАЖНИ ДЕТАЉИ У ДЕЛУ М. ЦРЊАНСКОГ ДНЕВНИК О ЧАРНОЈЕВИЋУ

Ključne reči: пејзажни детаљ, природа, текст, функције детаља

Apstrakt

Пејзаж у књижевном делу је уметникова импресија о природи. Уметничка слика пејзажа настаје када се на елементе опажене у природи надгради уметников доживљај, када се предметима и појавама природе удахне пишчев душевни свет осећања и расположења. У овом раду нас је занимало како се у роману Црњанског рефлектују пејзажни детаљи и које основне функције они носе. Такође смо разматрали у којем су обиму пејзажни детаљи присутни у роману, како су они уграђени у структуру текста, каква је њихова улога и које појаве и факте они скривају у себи. Свака прича у роману захваљујући скупу одређених пејзажних детаља добија своју емоционалну позадину и ствара одређену атмосферу или директно одсликава душевно стање јунака.

Reference

Диклић, Звонимир. 1974. Пејзаж у књижевном делу. Сарајево: Свјетлост.

Добин, Е. С. 1981. Сюжет и действительность. Искусство детали. Ленинград: „Советский писатель“.

Ковач, Звонко. 2012. Поетика Милоша Црњанског. Београд: Службени гласник.

Раичевић, Горана. 2010. Кротитељи судбине: о Црњанском и Андрићу. Београд: Алтера.

Хализев, В. Е. 1999. Теория литературы. Москва: „Высшая школа“.

Цилевич, Л. М. 1994. Стиль чеховского рассказа. Даугавпилс: Saule.

Црњански, Милош. 1972. Лирика. Проза. Есеји. Нови Сад: „Будућност“.
Objavljeno
31. 12. 2015.
Broj časopisa
Sekcija
Članci