Podizanje i podizanje sa kopijom u engleskom i srpskom

Ključne reči: glagoli podizanja, kopija, slaganje glagola, tematski subjekat

Apstrakt

Ovaj rad se bavi fenomenom glagola podizanja, kao i fenomenom glagola podizanja koji ostavljaju kopiju imeničke fraze u engleskom i srpskom jeziku, pre svega sa stanovišta generativnog pristupa. Ispituju se konstrukcije sa srpskim ekvivalentima engleskih glagola seem ‘činiti se’, appear ‘izgledati/delovati’ i turn out ‘ispostaviti se’. Razmatraju se određeni slučajevi u kojima je podizanje imeničke fraze u srpskom jeziku neophodno (male klauze) i dozvoljeno (tematizacija i fokus, mada se dolazi do zaključka da pravi ekvivalenti engleskim glagolima podizanja u srpskom jeziku ne postoje. Ipak, opisuje se posebna konstrukcija podizanja u kojoj ne dolazi do slaganja subjekta sa glagolom. Glagol u ovoj konstrukciji uvek ima nastavak za treće lice jednine srednjeg roda. Što se tiče glagola podizanja koji ostavljaju kopiju imeničke fraze, kod njih je situacija manje jasna. U engleskom jeziku i dalje postoji debata oko postojanja tematskih i netematskih subjekata kod ove vrste glagola. Takođe, postavlja se pitanje da li zamenica koja predstavlja kopiju imeničke fraze mora biti kopija subjekta. U radu se pomenuta pitanja ispituju na primerima ekvivalentnih konstrukcija ovih glagola u srpskom jeziku. Primeri iz srpskog pokazuju da se kopija imeničke fraze uopšte ne javlja. Zaključak je da su ovi glagoli uglavnom tematski u srpskom jeziku.

Reference

Adger, David. 2003. Core syntax: a minimalist approach. Oxford: Oxford University Press.

Asudeh, Ash, and Ida Toivonen. “Copy raising and its consequences for perceptual reports”. http://users.ox.ac.uk/~cpgl0036/pdf/asudeh-toivonen05-JBfest.pdf (15.7.2015)

Holmlander, Disa. 2004. “Constructions with the raising verb parecer in Spanish”. Unpublished bachelor thesis, Lund University, Lund, Sweden.

Potsdam, Eric, and Jeffrey Runner. 2001. “Richard returns: Copy raising and its implications.”In: Mary Andronis, Chris Ball, Heidi Elston, & Sylvain Neuvel eds. 2001. Papers from the 37th regional meeting of the Chicago Linguistics Society (CLS 37). Chicago, IL: Chicago Linguistic Society: 453–468.

Radišić, Milica. “Subject raising and obligatory subject control in Serbian”. http://westernlinguistics.ca/Publications/CLA2006/Radisic.pdf (13.7.2015)

Rizzi, Luigi. 1982. Issues in Italian Syntax. Dordrecht, Holland: Foris Publications.

Rizzi, Luigi. 1997. “The fine structure of the left periphery”. In: L. Haegeman eds. 1997. Elements of Grammar: Handbook in Generative Syntax. Dordrecht, Holland; Boston: Kluwer Academic Publishers: 281-337.

Simonović, Marko, and Boban Arsenijević. “Ličnost i bezličnost srpskog glagola trebati: Avanture teorijske lingvistike u prenormiranom domenu”. http://www.academia.edu/4269866/Li%C4%8Dnost_i_bezli%C4%8Dnost_srpskog_glagola_trebati_Avanture_teorijske_lingvistike_u_prenormiranom_domenu (10.7.2015)

Snider, Neal. “English Copy Raising”. http://lingo.stanford.edu/sag/papers/snider-copy_raising_paper.pdf (25.7.2015)
Objavljeno
31. 12. 2015.
Broj časopisa
Sekcija
Članci