REFLEKSI LATINSKOG GERUNDIVA U ROMANSKIM JEZICIMA

Ključne reči: gerundiv, tvorba reči, latinski jezik, romanski jezici.

Apstrakt

Ovaj rad se bavi refleksima latinskog gerundiva u pet romanskih jezika (italijanskom, španskom, francuskom, katalonskom i portugalskom). Gerundiv ne postoji više kao glagolski oblik, ali nastavlja da živi u obliku nekih prideva i imenica. Cilj  nam je da utvrdimo značenje tih prideva i imenica, kao i opseg njihove upotrebe u romanskim jezicima.

Broj časopisa
Sekcija
Članci