NAZIVI ZA CRVENE NIJANSE U MAĐARSKOM JEZIKU

Ključne reči: crvena boja, nijanse boja, mađarski jezik, srpski jezik

Apstrakt

U mađarskom jeziku postoje čak dva naziva za crvenu, jednu odosnovnih boja, koji se, manje-više, ravnopravno koriste. Ipak, i pored ove specifičnosti,reči piros i vörös pokrivaju široki raspon tonova, zbog čega su se pokazali nedovoljnimu svakodnevnoj komunikaciji. Atributskim konstrukcijama i složenicama mogu seumnogostručiti nazivi i preciznije odrediti nijanse u okviru crvene boje. Asocijativni naziviza boje obogaćuju rečnik, osim što precizno određuju nijanse, doprinose i karakterizaciji,vrednosnom ocenjivanju denotata. Na kraju rada se i tabelarno prikazuju nijanse crvene boje(ukupno 127), sa jedinstvenim kôdovima, engleskim nazivima i srpskim ekvivalentima.
Broj časopisa
Sekcija
Članci