GUBLJENJE GLASOVA U SAVREMENOM FRANCUSKOM RAZGOVORNOM JEZIKU

Ključne reči: gubljenje glasova, francuski razgovorni jezik

Apstrakt

U savremenom francuskom jeziku ekonomičnost jezičkog izraza često se postižeizostavljanjem jednog ili više glasova, slogova ili reči unutar ritmičke grupe. Najčešće je rečo gubljenju „nepostojanog e”, koje potom dovodi do kombinatornih fonetskih promena glasova unovonastalom okruženju. Redukcija glasovnih nizova predstavlja jednu od osnovnih karakteristikasavremenog francuskog razgovornog jezika, što je potvrđeno nizom lingvističkih analiza. Mnogeprimere ovih supstandardnih jezičkih pojava moguće je uočiti analizirajući savremene francuskefilmove u kojima se često, upotrebom razgovornog jezika, nastoji dočarati neformalna govornasituacija. Za potrebe ovog rada odabrane su tri filmske scene koje verno ilustruju navedene karakteristikefrancuskog razgovornog jezika i koje mogu naći svoju pedagošku primenu u vidu autentičnihdokumenata u nastavi francuskog kao stranog jezika, u cilju razvijanja sposobnosti usmenograzumevanja francuskog razgovornog jezika.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci