UN PERSONAJ CONTROVERSAT PE SCENA ISTORIEI RELIGIILOR: ZALMOXIS

Ključne reči: imago mundi, daimon, henoteism, Mithras, ktistai, Mistere, teletai, in- terpretatio romana

Apstrakt

Pe teritoriul României, perioada geto-dacică nu poate fi socotită ca una carac- terizată prin existenţa unei filosofii autohtone, gândirea fiind raportată la mitologie şi apoi la re- ligie. Cu toate acestea, înţelepciunea geţilor era recunoscută de autorii timpului, iar „filosofia” lui Zalmoxis – asociat uneori cu Pitagora – încă se încearcă a fi reconstituită, cum, de altfel, se în- tâmplă şi cu panteonul local. După transformarea Daciei în provincie romană, divinităţile popu- lare au supravieţuit, prin interpretatio romana transformându-se, asimilate sincretic de cele ro- mane. Iar morala zalmoxiană, susţin unii istorici, a înlesnit introducerea la noi a creştinismului.
Broj časopisa
Sekcija
Članci